IKEA

Vårt strategiska samarbete med IKEA inleddes redan 1994 då Rädda Barnen hjälpte IKEA att skriva sin uppförandekod gällande barnarbete. Sedan dess har partnerskapet vuxit och omfattar idag ett globalt samarbete med IKEA Foundation.

IKEA Sverige är en mycket viktig part i vår satsning På Lika Villkor som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Genom lokala aktiviteter på alla orter där IKEA har varuhus samverkar vi utifrån de fokusområden som finns inom På Lika Villkor; boendemiljö, arbete och hälsa.

IKEAs varuhus samarbetar med lokalföreningarna

Våra lokalföreningar samarbetar dessutom med IKEAs varuhus med aktiviteter för nyanlända barn och familjer runt om i landet.