Vårt samarbete med IKEA

IKEA Sverige är en mycket viktig partner i vår satsning På Lika Villkor.

Vårt strategiska samarbete med IKEA inleddes redan 1994 då Rädda Barnen hjälpte IKEA att skriva sin uppförandekod gällande barnarbete. Sedan dess har partnerskapet vuxit och omfattar idag ett globalt samarbete med IKEA Foundation.

Vi samarbetar med IKEA Sverige i satsningen På Lika Villkor, som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Genom lokala aktiviteter på alla orter där IKEA har varuhus samverkar vi utifrån de fokusområden som finns inom På Lika Villkor; boendemiljö, arbete och hälsa.

Våra lokalföreningar samarbetar dessutom med IKEAs varuhus med aktiviteter för nyanlända barn och familjer runt om i landet.

”Ett jobb ger stabilitet och något att göra"

Genom samarbetet mellan Rädda Barnen och IKEA i Borlänge har ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden fått en chans till sommarjobb på IKEA-varuhuset. För 20 åriga Ismail innebar detta en ny riktning på arbetsmarknaden och fortsatt jobb på IKEAs Customer Experience.

Läs mer

Ett samarbete med Rädda Barnen är en investering i framtiden

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga, i Sverige och i världen. Tillsammans med företag kan vi nå ännu fler barn med våra insatser och göra omedelbara och bestående skillnader i världen, varje dag. Var med oss ni också!

Läs mer

Vill ni bidra till vårt arbete här och nu?