POLICY FÖR RÄDDA BARNENS SAMARBETE MED FÖRETAG

Ditt företag kan spela en viktig roll för att förbättra situationen för barn. Vi samarbetar gärna med företag som delar våra värderingar och vår önskan om en bättre värld för barn.

Företag kan till exempel göra skillnad genom sin verksamhet, sitt inflytande på marknaden och i politiken, genom sina egna medarbetare och genom att stötta Rädda Barnens verksamhet. Rädda Barnen uppmärksammar och uppmuntrar företagens ansvar för att förverkliga barns rättigheter och söker samarbete.

Rädda Barnens företagssamarbeten kan avse programsamarbete, Rädda Barnens varumärke och profil och/eller finansiellt stöd samt resursstöd.

Följande ska gälla för Rädda Barnens företagssamarbete:

1. Rädda Barnen ska aktivt söka samarbete med företag som vill ta ett socialt ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), och som vill medverka till att förbättra situationen för barn i Sverige och i världen

2. I samarbeten med företag vägleds Rädda Barnen av FN:s Konvention om Barnets Rättigheter (även kallad Barnkonventionen) och av UN Global Compacts principer som bland annat hänvisar till följande internationella överenskommelser:

  • FN:s Allmänna förklaring om Mänskliga Rättigheter
  • ILO:s International Labour Standards
  • FN:s Konvention mot Korruption och Mutor
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag

3. Rädda Barnen ska, i samband med att ett företagssamarbete inleds, göra en riskbedömning som tar hänsyn till:

  • Hur barns rättigheter och situation beaktas.
  • Företagsansvar inklusive arbetares rättigheter och miljöfrågor.
  • Kontroversiella produkter som till exempel våldsfrämjande verksamhet, vapen, fossila bränslen, penningspel, tobak, pornografi, alkohol och produkter som kan innebära hälso- och miljörisker.
  • Bolagsstyrning och företagsetik

Vid fleråriga företagssamarbeten ska riskbedömning ske regelbundet.

För mer information, läs policyn i sin helhet.