Var med oss för Världens Barn

Tack vare Världens Barn kan vi arbeta för att barn och ungdomar i alla länder i Latinamerika ska få sina rättigheter uppfyllda. Du kan engagera dig i kampanjen på många olika sätt: baka, skramla, panta, spring - eller starta en digital insamling!

Världens Barn är en gemensam insamlingskampanj och ett samarbete mellan Radiohjälpen och 14 humanitära organisationer, SVT, Sveriges Radio P4 samt ett stort antal skolor, föreningar och privatpersoner runt om i landet. En del av pengarna från kampanjen går till Rädda Barnens arbete för att barn i Latinamerika ska få växa upp i trygghet, utan våld.

Vill du engagera dig i Världens Barn?

Läs mer

Våld mot barn är vanligt

2 av 3 barn i Latinamerika under 15 år utsätts för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet. Trots intensivt påverkansarbete är barnaga fortfarande lagligt i flera länder i regionen; endast 10 länder har helt förbjudit våld mot barn. Ökat gängvåld och fattigdom leder till att allt fler barn och unga migrerar ensamma från Centralamerika, utan en trygg vuxen. De här barnen är extra utsatta och riskerar att utsättas för olika former av våld.

Världens Barn gör skillnad

Tack vare Världens Barn-kampanjen kan vi kämpa för att utrota alla former av våld mot barn, och skydda barn på flykt i Latinamerika. Tillsammans med civilsamhällets organisationer i Venezuela (CECODAP), Brasilien (Red Nao Bata Eduque), El Salvador (Fundasil), Perú (Acción por los Niños och Paz y Esperanza), Honduras (Rädda Barnen Honduras) och Mexiko (Rädda Barnen Mexiko), bedriver vi ett gediget påverkansarbete gentemot makthavare. Vi anordnar utbildningar för lärare, föräldrar och andra som möter barn i sin vardag, i alternativa metoder för att uppfostra och utbilda barn utan våld.

Vi arbetar med informationsspridning och driver påverkanskampanjer, ofta ledda av barn själva, för att ändra sociala normer som tolererar våld mot barn. För att stärka skyddet för barn i migration, verkar vi för att länder ska ha väletablerade system inom och även mellan länderna för att tillsammans skydda barnen vid gränserna.

Projektet har ett särskilt fokus på att stärka civilsamhället, däribland organisationer som barnen själva har byggt upp och leder. Barnen är de bästa experterna på sin situation och vi vill ge dem större möjligheter att organisera sig och påverka sin egen framtid. 

Ge en gåva och följ insamlingen!

Du kan ge en gåva till Världens Barn och Radiohjälpen via Swish: nummer 90 1950 6, ange BARN.

Startskottet på Världens Barn-veckan i tv går fredag 27 september i SVT1. Missa inte den direktsända galan 4 oktober i SVT1

Tillsammans med barnen i Venezuela 

Vi samarbetar bland annat med organisationen Cecodap i Venezuelas huvudstad Caracas. Cecodaps verksamhet utgår från barn och ungas egen delaktighet, för att stärka deras förmåga att själva förändra sina liv och samhällen. Barn får hjälp att känna igen olika typer av våld och förstå hur det påverkar dom, och vuxna i deras närhet får strategier för hur man kan uppfostra och utbilda barn utan våld.
Cecodap arbetar även löpande med samhället i stort, för att öka medvetenheten om barns rättigheter.

Här berättar Gabriel, 14 år, om vad projektet har betytt för honom.