Var med oss för Världens Barn

Tack vare Världens Barn kan vi arbeta för att barn och ungdomar i alla länder i Latinamerika ska få sina rättigheter uppfyllda. Du kan engagera dig i kampanjen på många olika sätt: baka, skramla, panta, spring - eller starta en digital insamling!

Världens Barn är en gemensam insamlingskampanj och ett samarbete mellan Radiohjälpen och 13 organisationer, SVT, Sveriges Radio P4 samt ett stort antal skolor, föreningar och privatpersoner runt om i landet. En del av pengarna från kampanjen går till Rädda Barnens arbete för att barn i Latinamerika ska få växa upp i trygghet, utan våld.

Vill du engagera dig i Världens Barn?

Läs mer

Våld mot barn är vanligt

2 av 3 barn i Latinamerika under 15 år utsätts för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet. Trots intensivt påverkansarbete är barnaga fortfarande lagligt i flera länder i regionen; endast 10 länder har helt förbjudit våld mot barn. Ökat gängvåld och fattigdom leder till att allt fler barn och unga migrerar ensamma från Centralamerika, utan en trygg vuxen. De här barnen är extra utsatta och riskerar att utsättas för olika former av våld.

Världens Barn gör skillnad

Tack vare Världens Barn-kampanjen kan vi kämpa för att öka tryggheten för barn, bland annat genom att utrota alla former av våld mot barn och skydda barn på flykt i Latinamerika. Vi bedriver ett gediget påverkansarbete gentemot makthavare, tillsammans med fler än nitton civilsamhällsorganisationer i regionen med säte i Venezuela, Brasilien, El Salvador, Perú, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua och Argentina. Vi anordnar utbildningar i alternativa metoder för att uppfostra och utbilda barn utan våld, för lärare, föräldrar och andra som möter barn i sin vardag.

Barn har rätt att påverka sin egen framtid

Våra lokala partners arbetar med informationsspridning och driver även påverkanskampanjer som är ledda av barn själva, för att ändra de sociala normer som tolererar våld mot barn. För att stärka skyddet för barn i migration, verkar vi för att länder ska ha väletablerade system inom och även mellan länderna för att tillsammans skydda barnen vid gränserna, ut och in i länderna.

Det här regionala projektet  har ett särskilt fokus på att stärka civilsamhället, däribland organisationer som barnen själva har byggt upp och leder. Barnen är de bästa experterna på sin situation och bör få större möjligheter att organisera sig och påverka sin egen framtid. 

Ge en gåva och följ insamlingen!

Du kan ge en gåva till Världens Barn och Radiohjälpen via Swish: nummer 90 1950 6, ange BARN.

Startskottet på Världens Barn-veckan i TV går i september i SVT1. Missa inte den direktsända galan den 7 oktober! Här kan du läsa mer om TV-tiderna.

Tillsammans med barnen i Guatemala

Guatemala är ett ursprungs-, transit- och returland för migranter, främst för centralamerikaner som söker sig till USA. Många av dessa är barn. Här arbetar vi bland annat med den lokala organisationen REDMUCH för att stötta migrerande barn och deras familjer. 

Rädda Barnen i Guatemala gjorde 2019 en studie som belyste behovet av att arbeta på ett mer uthålligt sätt för att stötta migranter i Chiquimula, baserat på faktiska behov av integrering och tillgång till tjänster. Tillsammans med lokala myndigheter, FN-organ och andra civilsamhällesorganisationer stöttar REDMUCH hanteringen av ärenden som rör migrerande barn samt driver påverkansarbete för att förbättra vård- och skyddstjänsterna för barn och ungdomar, inklusive migranter, i Chiquimula. De arbetar också med kapacitetsuppbyggnad med ett jämställdhetsperspektiv i migrationsfrågor, riktat mot ledande institutioner på området.