Lokalförening Gävle -

Rädda Barnen i Gävle

Välkommen till Rädda Barnen i Gävle. Vårt mål är att göra barnkonventionen verklig för varje barn i Sverige och i världen. Bli en av oss idag!

Rädda Barnen i Gävle har målet att förbättra barns livsvillkor. Vi ser till att barn blir hörda och att deras rättigheter tas på allvar. 

Vill du vara med och kämpa för barns rättigheter? Det finns många sätt att engagera sig hos oss på Rädda Barnen i Gävle. Du kan exempelvis bli medlem, volontär, eller förtroendevald här i lokalföreningen.

Oavsett hur mycket du väljer att engagera dig är allt ditt stöd viktigt! För det är tillsammans som vi gör världen lite bättre för barn – här och nu för framtiden.

Så vad väntar du på? Bli en av oss idag!

Kontakta oss

Har du frågor eller idéer?

Epostadress:
lf.Gavle@medlem.rb.se

Nyheter

Vi har utbildat skolpersonal i antirasism

Vi på Rädda Barnen i Gävle arbetar outtröttligt för att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla barn, oavsett bakgrund. I linje med vårt mål att bekämpa rasism och diskriminering, anordnade vi nyligen en utbildning för skolpersonal den 27 januari med rubriken "Vuxna - vad gör dom?" Syftet var att ge skolpersonalen verktyg och kunskap för att aktivt förebygga och motverka rasism i skolan.

Rapporten från Rädda Barnen "Vuxna - vad gör dom?" visar tydligt att rasism är ett påtagligt problem i skolan. Nära hälften av de tillfrågade barnen uppgav att de sett eller hört något rasistiskt på sin skola, både från andra barn och från vuxna. Detta är oacceptabelt och kräver en aktiv insats från skolornas sida.

Under vår halvdagsutbildning bjöd vi in föreläsare med expertis inom området. Anja Norell från Multikulturellt centrum delade med sig av kunskap om vad rasism innebär, medan Emma Arnebäck och Jan Jämte fördjupade sig specifikt i ämnet rasism i skolan. Vi hade även förmånen att ha Diskrimineringsbyrån Gävleborg på plats för att informera om vart man kan vända sig om man blivit utsatt för diskriminering.

En av höjdpunkterna under dagen var Wesley Lubangas personliga berättelse om att vara utsatt för rasism. Hans viktiga budskap om att lärare måste vara närvarande och agera när de ser att någon blir utsatt, har lämnat ett starkt intryck hos oss alla. Att fråga "hur mår du?" kan vara en enkel, men kraftfull handling som visar att man bryr sig och ser individen.

Med en fullsatt lokal och ett stort intresse från skolpersonalen visar detta på behovet av att aktivt motverka rasism i skolan. Skollagen stipulerar tydligt att skolpersonal har en skyldighet att agera för att förebygga och bekämpa rasism och diskriminering bland eleverna.

Maud Ericsson, avgående ordförande för vår lokalförening, betonar vikten av att skolorna tar itu med problemet från grunden och arbetar kontinuerligt för att skapa en inkluderande miljö för alla elever.

Vi på Rädda Barnen i Gävle kommer fortsätta att kämpa för att alla barn ska kunna känna sig trygga och respekterade i skolan. Genom utbildningar, kampanjer och samarbete med skolor och samhället i stort, strävar vi efter att skapa en värld där rasism och diskriminering inte har någon plats. Tillsammans kan vi göra skillnad.