Lokalförening Knivsta -

Rädda Barnen i Knivsta

Rädda Barnen i Knivsta möter främst unga asylsökande och nyanlända barnfamiljer i Knivsta kommun. Vi erbjuder bland annat sommarläger, psykosocialt stöd, språkträning och en meningsfull fritid. Allt i nära samarbete med andra lokala aktörer inom civilsamhället och kommunen.

I Knivsta kommun möter vi många unga asylsökande och nyanlända barnfamiljer i våra aktiviteter, som vi driver året runt. Under skolterminerna erbjuder vi bland annat psykosociala stödgrupper för barn med erfarenhet av flykt och på sommaren anordnar vi fritidsaktiviteter för barn.

Vi bedriver även årligen insamling till Rädda Barnens fortsatta arbete på Husaby Marken på sommaren, under insamlingen för Världens Barn på hösten och vid Knivsta julmarknad i december.

Dessutom uppmärksammar vi kommunpolitiker och andra lokala makthavare om barns rättigheter, året runt. 

Har du fler förslag på hur vi kan göra världen lite bättre för barn i Knivsta? Hör av dig!

Kontakta oss

Har du frågor eller idéer?

Epostadress:
lf.knivsta@medlem.rb.se