Lokalförening Norra Västmanland -

Rädda Barnen i Norra Västmanland

Välkommen till Rädda Barnen i Norra Västmanland. Vårt mål är att göra barnkonventionen verklig för varje barn i Norra Västmanland, Sverige och världen. Bli en av oss idag!

Rädda Barnen i Norra Västmanlandhar målet att förbättra barns livsvillkor. Vi ser till att barn blir hörda och att deras rättigheter tas på allvar.  

Vill du vara med och kämpa för barns rättigheter? Det finns många sätt att engagera sig hos oss på Rädda Barnen i Norra Västmanland. Du kan exempelvis bli medlem, volontär, eller förtroendevald här i lokalföreningen. 

Oavsett hur mycket du väljer att engagera dig är allt ditt stöd viktigt! För det är tillsammans som vi gör världen lite bättre för barn – här och nu för framtiden.

Så vad väntar du på? Bli en av oss idag! 

Kontakta oss

Har du frågor eller idéer?

Epostadress:
lf.norravastmanland@medlem.rb.se