Lokalförening Västra Mälardalen -

Rädda Barnen i Västra Mälardalen

Välkommen till Rädda Barnen i Västra Mälardalen. Vårt mål är att göra barnkonventionen verklig för varje barn i Västra Mälardalen, Sverige och världen. Bli en av oss idag!

Rädda Barnen i Västra Mälardalenhar målet att förbättra barns livsvillkor. Vi ser till att barn blir hörda och att deras rättigheter tas på allvar.  

Vill du vara med och kämpa för barns rättigheter? Det finns många sätt att engagera sig hos oss på Rädda Barnen i Västra Mälardalen. Du kan exempelvis bli medlem, volontär, eller förtroendevald här i lokalföreningen. 

Oavsett hur mycket du väljer att engagera dig är allt ditt stöd viktigt! För det är tillsammans som vi gör världen lite bättre för barn – här och nu för framtiden.

Så vad väntar du på? Bli en av oss idag! 

Kontakta oss

Har du frågor eller idéer?

Epostadress:
lf.VastraMalardalen@medlem.rb.se