Mariestad

Hej och välkommen till Rädda Barnen!

Det finns flera sätt att bli en ​Barnrättskämpe​. Du är alltid välkom​men att bli aktiv hos oss!

Vill du ha reda på vad som händer hos oss kan du titta i vår kalender eller kontakta oss via mejl:

lf.mariestad@medlem.rb.se