Lokalförening Trollhättan-Vänersborg -

Trollhättan-Vänersborg

Välkommen till Rädda Barnen i Trollhättan-Vänersborg. Vårt mål är att göra barnkonventionen verklig för varje barn i Trollhättan-Vänersborg, Sverige och världen. Bli en av oss idag!

Rädda Barnen i Trollhättan-Vänersborghar målet att förbättra barns livsvillkor. Vi ser till att barn blir hörda och att deras rättigheter tas på allvar. 

Vill du vara med och kämpa för barns rättigheter? Det finns många sätt att engagera sig hos oss på Rädda Barnen i Trollhättan-Vänersborg. Du kan exempelvis bli medlem, volontär, eller förtroendevald här i lokalföreningen.

Oavsett hur mycket du väljer att engagera dig är allt ditt stöd viktigt! För det är tillsammans som vi gör världen lite bättre för barn – här och nu för framtiden.

Så vad väntar du på? Bli en av oss idag!

Kontakta oss

Har du frågor eller idéer?

Epostadress:
lf.trollhattan-vanersborg@medlem.rb.se

Nyheter

Lokalföreningens Årsmöte 2024

Den 29 februari kl 18.30 är du välkommen på vårt lokala årsmöte som i år äger rum på Studiefrämjandet i Trollhättan. Adressen är Kungsgatan 42.

Anmälan gör du senast fredag 23/2 till Ordförande Susanne Törnqvist: susannethornqvist@hotmail.com eller tfn 0736 12 61 50.

Årsmöteshandlingar skickas på begäran via mail

Välkomna