"Alla kan bidra med något"

Det är inte lätt att hänga med när Marianne Petersson berättar om alla projekt hon är inblandad i. Men man förstår att hon lägger ner mer tid på sitt engagemang för barn än de flesta kunnat föreställa sig.

Under många år var Marianne Petersson skolpsykolog och arbetade då med döva barn och barn med språkstörningar och hade hela Sverige som arbetsplats. Nu har hon varit pensionär en tid.

-  Mycket har hänt inom området, så sent som i slutet av 60-talet var det fortfarande kontroversiellt att använda teckenspråk, berättar Marianne.

Som nybliven pensionär kändes det naturligt att engagera sig i Rädda Barnen. Snart blev Marianne en del av lokalföreningen i Märsta -  Sigtuna och idag är hon en av de tongivande barnrättskämparna i regionen.

Stärk barnens röst!

Bli medlem nu

Påverkansarbete som ger resultat

Det är påverkansarbetet i kommunen som hon känner allra starkast för.

-  Många beslut tas i kommunen och att få kontakt med lokala politiker behöver inte vara svårt. När man ser att det arbetet faktiskt ger resultat, vill man kämpa vidare.

Ett sådant resultat är det Barnahus som för några år sedan invigdes i Sollentuna efter påverkansarbete från Rädda Barnens lokalföreningar i norra Stockholm. I ett Barnahus arbetar myndigheter tillsammans för att barn som utsatts för våld inte ska slussas runt utan befinna sig i en trygg miljö under utredningen.

En annan framgång var då lokalföreningen försåg kommunen med barnchecklistor så att beslut som fattas lokalt alltid ska utgå ifrån barnets bästa.    

Samarbeten med Migrationsverket och SL

Under de senaste åren har lokalföreningen samarbetat mycket med Migrationsverket i Märsta. Bland annat genom att packa ryggsäckar åt nyanlända barn så att de, trots situationen de befinner sig i, ska få möjlighet till lek och fritid - en rättighet enligt Barnkonventionen.

-  Det är röda prislappar och goda samarbeten med lokala aktörer som gäller, alla kan bidra med något. Det känns viktigt och barnen blir så stolta över sin ryggsäck. Den innehåller alltid ett mjukdjur, en boll och ibland en jojo, ett hopprep eller något annat att pyssla med.

Senaste året har Marianne också medverkat i ett samarbete med Stockholms länstrafik, SL, för att öka tryggheten för barn i kollektivtrafiken. Och just nu är Rädda Barnens enkätundersökning Ung röst i full gång. I Ung röst får sjätte- och åttondeklassare uttrycka sig i frågor som rör dem och de kommuner som deltar får en egen rapport som används för att uppmärksamma om behov hos barn och unga i kommunen.  

-  Det är påverka, påverka, påverka som gäller, skrattar Marianne. Så länge arbetet gör skillnad för barn, känns det meningsfullt.