EU stöttar utbildningsprojekt i Syrien

Många barn i Syrien kan inte gå i skolan. Vi finns på plats för att ge barnen trygghet och ser till att de får en bra utbildning för framtiden. För barn med kunskap blir kloka vuxna.

Genom ett projekt finansierat av EU kan vi arbeta för att nå de barn i Syrien som av olika skäl står utanför skolan. Det är till exempel barn som lider av svår stress, har funktionshinder eller utsätts för skadligt barnarbete. Det kan också vara barn som riskerar att giftas bort eller rekryteras av beväpnade grupper. Vi gör allt vi kan för att även dessa barn ska få tillgång till en bra utbildning.

Utbildning, trygghet och skydd

För att nå barnen som inte är i skolan genomför vi riktade informationskampanjer. Vi distribuerar utbildnings- och studiematerial till undervisningen och ger extra stöd till lärare i hur de kan stötta barnen på bästa sätt, bland annat genom mentorskap. Vi lär även barnen om vikten av god hygien för att minska spridningen av Covid 19, och arbetar med övningar för återhämtning.

Utbildningsaktiviteterna går hand i hand med vårt arbete för barns trygghet och skydd. För att barnen ska kunna tillgodogöra sig utbildningen arbetar vi med trygga och läkande studiemiljöer, och vi ger tillgång till psykologiskt och psykosocialt stöd för de barn som behöver det.

Andra aktiviteter inom projektet handlar om att ge stöd till gravida och ammande kvinnor samt små barn som riskerar att inte få i sig tillräckligt med näring.

Projektet finansieras genom Europeiska byrån för humanitärt bistånd, ECHO.