Tjej- och killforum ger trygghet i en orolig tid

I Sverige lever nästan en kvarts miljon barn i social och ekonomisk utsatthet. Vårt arbete för barnen som behöver oss som mest pausar inte. Nu hålls istället Tjej- och Killforum i Borlänge utomhus och online.

Tjej- och killforum riktar sig till ungdomar i högstadiet och gymnasiet och är en del i Rädda Barnens satsning På lika villkor. Verksamheten är till för att öka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. 

Var med och ge barn en trygg uppväxt!

Bli månadsgivare

Extra viktigt nu att vi fortsätter

En nationell undersökning som Rädda Barnen har gjort visar hur barn i Sverige påverkas av coronakrisen. Många barn känner sig oroliga och för de äldre barnen har coronapandemin inneburit att flera mötesplatser med trygga vuxna, som skola och fritidsaktiviteter, har försvunnit. Därför är det nu extra viktigt att hålla igång Tjej- och Killforum. 

– Att ställa in våra verksamheter, vore att ställa in barn och ungas rätt. Därför känns det som en självklarhet att vi omformar vår verksamhet istället, säger Salam Abu-Iseifan som är ledare för Tjejforum i Tjärna Ängar i Borlänge. 

– Det är ännu viktigare nu att våra deltagare får möjlighet att ventilera sina tankar, komma ut och träffas. 

Tjejforum i Borlänge
Tjejforums deltagare träffas utomhus, grillar och tar promenader. Varje promenad har ett tema, till exempel vad som händer i skolan eller hur man håller hoppet uppe i svåra situationer.

Träffar trygga vuxna 

Tjej- och Killforum är en trygg plats där ungdomarna kan dela sina erfarenheter och lära sig mer om sina rättigheter. Samtalsämnena handlar om allt från psykisk ohälsa till våld, rasism och diskriminering.

– Tjärna Ängar präglas av bland annat hög arbetslöshet och trångboddhet och jag märker att ungdomar frågar efter trygga vuxna att vända sig till, säger Frida Stenback, som är ungdomscoach i området.

–  Sedan Rädda Barnen startade sina verksamheter har det skapat ytterligare trygg vuxennärvaro och fler möjligheter att främja ungdomars hälsa i området.

Ses utomhus istället

På forumen får ungdomarna möjlighet att lyfta de utmaningar och behov de ser i sitt område. De får sedan själva ansvara för att driva aktiviteterna. Rädda Barnen ger dem förutsättningarna för att de ska lyckas. 

En av tjejforumets deltagare beskriver att det är kul att man har kvar något i vardagen som man känner igen. De båda forumen har både avstämningar online och flera utomhusaktiviteter. Tjejforums ledare och ungdomar kom överens om att träffas utomhus för att undvika onödig smittorisk.

Tjeforum har ett tema för varje promenad, till exempel vad som händer i skolan, om hur man håller hoppet uppe i svåra situationer och såklart mycket om corona.

Finns på plats för barn och ungdomar

Allt eftersom vårkvällarna blir varmare och längre hänger allt fler barn och unga ute i området, men det finns inte många vuxna på plats. Killarna i Killforum föreslog att Rädda Barnen skulle synas mer utomhus i området, för att finnas till hands för fler än de ungdomar som brukar delta i verksamheten. Det har resulterat i bland annat en grillkväll där aktiviteten anpassas till rådande läge, genom att grilla under en längre tid och servera barn och ungdomar i mindre grupper.

Under förberedelserna hann barnen och ungdomarna spontant anordna en fotbollsturnering med straffläggning, en danskurs med koordinerade rörelser till musik samt diskussioner om hur de upplever situationen med corona.

– Corona påverkar min dag jättemycket. Ingen semester, inga fotbollsmatcher, man kan inte träffa vem som helst. Jag kan inte träffa min mormor som tog hand om mig sen jag var liten, säger en deltagare i Killforum.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Flera barn och ungdomar som vi möter inom På lika villkor beskriver en verklighet där deras egna berättelser om sin situation och den diskriminering de utsätts för inte tas på allvar. Därför behövs trygga mötesplatser som Tjej- och Killforum. Rädda Barnens arbete med att stötta de barn som lever i störst utsatthet pausar inte. Med hjälp av ungdomarnas kraft och vilja bidrar vi till en hållbar förändring i socioekonomiskt utsatta områden.

Var med och ge barn en trygg uppväxt!

Bli månadsgivare

På lika villkor

Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn i Sverige få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras. Rädda Barnens satsning På lika villkor arbetar för att minska diskriminering av barn i socioekonomiskt utsatta områden och stärka deras inflytande över frågor som berör dem. Vi arbetar främst för att tillsammans med boende och olika samarbetspartners hitta och genomföra hållbara lösningar. För alla barn har rätt att växa upp på lika villkor.

Läs mer om På lika villkor