”Alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard”

Maria Frisk svarar på frågor om barnfattigdomsrapporten.

Inga barn ska leva i fattigdom. Men vår senaste barnfattigdomsrapport visar att cirka 196.000 barn i Sverige ändå gör det. Vi ställde tre frågor om rapporten till Maria Frisk, avdelningschef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

Varför gör Rädda Barnen rapporten?

– Rädda Barnen arbetar för barns rättigheter och för att alla barn ska få en trygg uppväxt. Det handlar ofta om barn i utsatta situationer. Rapporten är ett viktigt verktyg för att kunna följa utvecklingen. Med den sätter vi dessa barn i fokus och uppmärksammar en problematik som behöver åtgärdas, att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard.

Vad visar rapporten?

– Rapporten bygger på siffror från 2019 och visar att 196.000 barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet. Den summan har minskat marginellt, från 9,3 procent till 9,2, jämfört med rapporten som presenterades tre år tidigare. Men i rena tal är det ändå en ökning med 10.000 då även antalet barn har ökat i Sverige med 125.000 under perioden.

– Rapporten visar även att den ekonomiska utsattheten är fyra gånger högre bland barn till ensamstående kvinnor. Ökningen är störst i gruppen ensamstående mammor med utländsk bakgrund. Den har ökat från 42,1 procent till 49,5 procent.

– Det är också väldigt stora skillnader mellan kommunerna. Gällivare ligger lägst med 2,4 procent medan Hällefors ligger högst med 28,7 procent. Vad gäller storstädernas stadsdelar har barnfattigdomen minskat något, men är alltjämt hög. Här ser vi också en fortsatt stor skillnad mellan stadsdelarna. Barnfattigdomen är till exempel fem gånger så hög i Rosengård som i Husie i Malmö.

Vad är Rädda Barnens förslag för att minska barnfattigdomen?

 Det finns ingen enkel lösning på det här komplexa problemet. Men det vi ser som viktigt för att minska barnfattigdomen och dess konsekvenser är att barnens föräldrar har en egen och tillräcklig försörjning.

– Att kommuner verkar för att minska konsekvenserna exempelvis genom en kompensatorisk skola och att vi erbjuder meningsfulla och kostnadsfria fritidsaktiviteter. Ökad träffsäkerhet i familjepolitiken är också en viktig parameter, som till exempel en social bostadspolitik, att underhållsstöd och bostadsbidrag följer inkomstutvecklingen.

Barnfattigdomsrapport 2021

Ladda ned den senaste barnfattigdomsrapporten i sin helhet.

Ladda ned rapporten