EU stöttar utbildningsprojekt i Ukraina

Konflikten i Ukraina inleddes 2014, och sedan dess har över 750 skolområden skadats och många fler drabbats av störningar i barnens utbildning. Vi finns på plats för att ge barnen trygghet och ser till att de får en bra utbildning för framtiden. För barn med kunskap blir kloka vuxna.

Många barn och lärare i östra Ukraina har påverkats kraftigt av konflikten och är i behov av stöd och skydd. Över 400 000 barn bor i närheten av den så kallade ”kontaktlinjen”, där beskjutningar och minor hotar deras liv och hälsa varje dag.

Genom projektet ”Schools as Zones of Peace” stöttar vi de barn som drabbas av konflikten. Vi skapar skolskyddskommittéer som har som uppgift att mobilisera skolmiljöer, för att hantera utmaningar och minska risker för barn i och på väg till skolan.

Därtill arbetar vi med påverkansarbete, på nationell nivå och under ledning av barn, för att få igenom ”Safe School Declaration”. Vi arbetar också för att skydda barn genom att ge individuellt stöd till de mest utsatta barnen som bor längs kontaktlinjen.

Rädda Barnen har även hjälpt till att stärka olika lokala aktörers kapacitet att stötta barn i nödsituationer, i handläggningsprocesser och i relation till lokala myndigheter och humanitära aktörer. På så sätt ökar vi effekten av vårt arbete på plats i de mest utsatta områdena.

Projektet finansieras genom Europeiska byrån för humanitärt bistånd, ECHO.