EU stöttar utbildningsprojekt i Ukraina

Konflikten i Ukraina inleddes 2014, och sedan dess har över 750 skolområden skadats och många fler drabbats av störningar i barnens utbildning. Vi finns på plats för att ge barnen trygghet och ser till att de får en bra utbildning för framtiden. För barn med kunskap blir kloka vuxna.

Många barn och lärare i östra Ukraina har påverkats kraftigt av konflikten och är i behov av stöd och skydd. Över 400 000 barn bor i närheten av den så kallade ”kontaktlinjen”, där beskjutningar och minor hotar deras liv och hälsa varje dag.

Genom projektet ”Schools as Zones of Peace” stöttar vi de barn som drabbas av konflikten. Vi skapar skolskyddskommittéer som har som uppgift att mobilisera skolmiljöer, för att hantera utmaningar och minska risker för barn i och på väg till skolan.

Därtill arbetar vi med påverkansarbete, på nationell nivå och under ledning av barn, för att få igenom ”Safe School Declaration”. Vi arbetar också för att skydda barn genom att ge individuellt stöd till de mest utsatta barnen som bor längs kontaktlinjen.

Rädda Barnen har även hjälpt till att stärka olika lokala aktörers kapacitet att stötta barn i nödsituationer, i handläggningsprocesser och i relation till lokala myndigheter och humanitära aktörer. På så sätt ökar vi effekten av vårt arbete på plats i de mest utsatta områdena.

Barnens röster om livet i konflikten

Anna

– Jag gick första klass till ljudet av krig. Vi växte upp i hus som när som helst kunde träffas av beskjutningar. I klassrummet hade vi sandsäckar för fönstren för att skydda oss. Nu är det mycket lugnare än de första krigsåren, men konflikten är fortfarande nära. Jag ritar mycket. Det hjälper mig att glömma problemen och fly till en vackrare värld.

Dasha och Masha

Dasha och Masha bor i en stor stad i östra Ukraina, där gatustriderna ägde rum när konflikten bröt ut 2014.

– När kriget började stannade vi hemma. Det var sommar och vi satt inne hela tiden, och vi längtade efter att få leka utomhus. Men det fanns beväpnade män överallt. Beskjutningarna började, och vi blev rädda. Idag är det lugnare. Men vår mamma arbetar för en humanitär organisation, och är ofta vid kontaktlinjen för att hjälpa familjerna som bor där. Vi är väldigt oroliga för henne. Hon berättar inte så mycket för oss, men vi tittar på nyheterna och ibland hör vi skottlossningarna. De vuxna måste få ett slut på kriget. 

Sasha

Sasha går i tionde klass. Han spelar basket och gillar dataspel. Han drömmer om att bli programmerare.

– Om du går ut på idrottsplatsen kommer du se rostiga basketkorgar. Går du en programmeringskurs kommer det bara finnas datorer som är minst tio år gamla. Jag skulle vilja ha större möjligheter till självförverkligande.

– Kriget är nära. Förutom skottlossningarna som jag hör nästan varje kväll, kan jag peka ut varenda hus som drabbats av beskjutningar, och som tömts på människor för att hela familjer tvingats fly därifrån.