Tidöavtalet – så påverkar det barns rättigheter

Hur kommer Tidöavtalet påverka barn och deras rättigheter? Rädda Barnen har gjort en översiktlig analys och tittat på de knappt 200 reformförslagen ur ett barnrättsperspektiv.

Den 14 oktober 2022 presenterade statsminister Ulf Kristersson (M) Tidöavtalet. Enligt Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som ligger bakom avtalet är det tänkt att ”lösa de stora samhällsproblemen i Sverige”.

Rädda Barnen har gjort en översiktlig analys av Tidöavtalet för att se hur det kommer påverka alla barn som lever i Sverige. Analysen visar att det finns delar av avtalet som är positiva. Till exempel lyfts vikten av att satsa på ungas psykiska hälsa och det finns ett avsnitt som handlar om att stärka barnrättsperspektivet i hälso- och sjukvården.

De mest utsatta barnen drabbas hårdast

Det finns alltså förslag som kan komma att stärka barns rättigheter i Sverige, men de positiva delarna väger inte på långa vägar upp de negativa effekter för barn och barns rättigheter som finns i andra delar av avtalet.

Rädda Barnen är djupt oroade över att regeringen och deras samarbetsparti lägger så många förslag som kränker barns rättigheter. Vi befarar att det är de barn som redan lever i de mest utsatta och svåra situationerna som kommer att drabbas hårdast.

För den som läser alla förslag var för sig är det inte lika tydligt. Men när de olika delarna läggs ihop till en helhet syns ett oroväckande mönster. Risken för att barns rättigheter kommer att inskränkas är stor.

Rädda Barnen är särskilt oroade över den skillnad som görs på barn och barn i Tidöavtalet. Även om det inte uttrycks specifikt, så är det just det som riskerar att bli konsekvensen. Vi ser en stor skillnad i hur barn kommer att behandlas utifrån var barnet bor, var barnet eller hens föräldrar är födda och utifrån vilken grund barnet vistas i Sverige.

– I förslag efter förslag ser vi hur samma grupp av barn riskerar att utsättas. Det är ett mycket obehagligt mönster, säger Karin Sjömilla, barnrättsjurist hos Rädda Barnen och en av dem som arbetat med analysen.

Barnkonventionen gäller alla barn

Rädda Barnen befarar att Tidöavtalet i sin helhet kommer att leda till ökad stigmatisering hos barn med vissa ursprung eller som bor i vissa delar av landet. Under de senaste åren har rasism och diskriminering ökat i samhället, där barn redan innan Tidöavtalet har vittnat om vad de möter i skolan, på fritiden och i samhället. Rädda Barnen är nu oroade över att situationen ska bli ännu värre.

Vi är också oroade över en ökad polarisering och segregation av barn. Det hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.

Rädda Barnen vill här påminna om att rättigheterna i barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i Sverige – oavsett dess juridiska status.

Läs hela Rädda Barnens analys av Tidöavtalet här och se vårt webbinarium om analysen här.

Ett år med Tidöavtalet

Det har nu gått ett år sen Tidöavtalet presenterades. Rädda Barnen har granskat den praktiska politiken som regeringen har fört och analyserat om den skyddar barns rättigheter. Läs vår analys Ett år med Tidöavtalet - en barnrättspolitisk analys av den praktiska politiken.