Ett år med Tidöavtalet

Det har nu gått ett år sen Tidöavtalet presenterades. Rädda Barnen har granskat den praktiska politiken som regeringen har fört och analyserat om den skyddar barns rättigheter.

Har regeringen en praktisk politik som skyddar barns rättigheter? Lever Tidöavtalet upp till varje barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen och hur den har tolkats av FN:s barnrättskommitté? Har regeringen tagit till sig av kritiken från kommittén om bristande barnrättsperspektiv i Tidöavtalet?

Regeringen har gått vidare med vissa förslag från avtalet som är efterlängtade och kan leda till att barns rättigheter tillgodoses bättre. Men Rädda Barnen befarar att dessa satsningar inte kommer att få den effekt som de skulle kunna få, på grund av att flera andra åtgärder som genomförs inte skyddar barns rättigheter, utan snarare riskerar att kränka och försämra barns rättigheter i Sverige.

Läs vår analys Ett år med Tidöavtalet - en barnrättspolitisk analys av den praktiska politiken

Se vårt seminarium om analysen