Så pratar du med barn om säkerhetsläget

Det förhöjda säkerhetsläget och terrorhotet kan väcka oro och frågor hos många barn. Vår barnpsykolog Hanna Thermaenius har tips på hur du kan prata med barn i din närhet om skrämmande nyhetshändelser.

När obehagliga saker händer kan barn behöva hjälp att hantera det de ser och hör på TV, i skolan och på sociala medier. Då är det viktigt att du som vuxen visar att du är pratbar, även fast du inte har alla svar. Det här är Hannas tips för ett så bra samtal som möjligt:

  1. Låt barnets frågor styra
    Ta upp ämnet och lyssna in vad barnet tänker om det. Om barnet inte säger inte något alls kan det bero på att hen tycker det är för läskigt att prata om. Då kan du avvakta och ta upp det igen vid ett annat tillfälle.
  2. Överför inte din egen oro på barnet
    Uppmärksamma vad du själv känner kring det som hänt och ta stöd av andra vuxna. Det kan hjälpa dig att hålla dig lugn under samtalet med barnet.
  3. Avsluta samtalet med att prata om något lättsamt
    Byt ämne och prata om något som känns roligt, hoppfullt eller spännande så att inte du inte lämnar barnet med för tunga tankar. 

På lilla.rb.se finns fler tips och övningar som kan hjälpa när det känns svårt. Ta en titt med hela familjen! 

Vår barnpsykolog, Hanna Thermaenius.