Vi fördömer attackerna mot barnen i Israel och Palestina

Rädda Barnen fördömer attackerna mot civila i Palestina och Israel.

Att döda och skada barn, attackera bostadshus, skolor och sjukhus är allvarliga kränkningar av barns rättigheter och i strid med den humanitära rätten. Rädda Barnen uppmanar alla aktörer i Palestina och Israel att respektera internationell humanitär rätt.

Vi fördömer alla former av våld mot barn och uppmanar alla aktörer att göra allt de kan för att skydda barns liv.

Hälften av Gazas invånare är barn och de har levt med återkommande våld och attacker under lång tid. De har sett familjemedlemmar och vänner dö, och deras skolor har bombats eller stängts regelbundet på grund av säkerhetsrisker.

Barnen i Israel har också levt med återkommande cykler av våld och rädsla, vilket påverkat deras psykosociala hälsa allvarligt. Vi är djupt oroade över rapporter om att israeliska barn blivit kidnappade. Alla barn måste friges omedelbart, utan villkor.

Fortsatt viktigt med bistånd

Det eskalerande våldet i Gaza och Israel gör att barnen i de drabbade områdena nu är livrädda. Behovet av vård för skadade barn är mycket stort, men sjukhusen i Gaza är hårt drabbade av brist på vatten, el och medicin. Att EU och Sverige fortsätter sitt humanitära bistånd till palestinska områden är mycket viktigt.

Vi finns på plats för barnen i Gaza

Rädda Barnen är en av de största organisationerna i Gaza där vi arbetat länge med både humanitärt stöd och utvecklingsarbete för att skydda barn och stärka barns rättigheter. Våra program stärker barns skydd mot våld och skapar trygga platser där barn kan leka och bearbeta sina känslor och trauman efter att ha levt hela sina liv i en konfliktzon.

Rädda Barnen uppmanar den svenska regeringen att återuppta Sveriges utvecklingsbistånd till barnen i Palestina.