Maliha stöttar våra program runt om i världen

Maliha Kabani arbetar som tematisk rådgivare inom avdelningen Internationella programmet som ansvarar för Rädda Barnen Sveriges del i programverksamhet i andra länder än Sverige.

Inom Internationella programmet arbetar cirka 110 medarbetare där majoriteten arbetar i Sverige och ett 30-tal medarbetare är baserade i andra länder.

Maliha, berätta om din bakgrund!

– Jag är ursprungligen från Pakistan och uppväxt i Lahore. Jag blev uppmuntrad hemifrån att satsa på utbildning och har en master i naturvetenskap och har även studerat barnpsykologi, pedagogik, datavetenskap, ekonomi, konstvetenskap och beteendevetenskap.

Jag började arbeta för Save the Children i Pakistan där jobbade i fält med fokus på inkluderande utbildning och barns rätt till trygghet och skydd. Det har varit en nyttig erfarenhet under hela min karriär eftersom jag har erfarenhet från att arbeta i fält och god förståelse för utmaningarna inom området. 2008 flyttade jag och min man till Schweiz och där studerade jag språk och diplomati.

När vi flyttade tillbaka till Pakistan började jag jobba för Save the Children igen inom projekt vi gör i samarbete med IKEA Foundation som handlar om att säkra barns rättigheter. När jag såg en intressant tjänst som tematisk rådgivare för Rädda Barnen i Sverige bestämde jag mig för att söka tjänsten, trots att jag bara hade besökt Sverige en gång... Jag har nu jobbat i Sverige sedan augusti 2014 och trivs jättebra här.

Vad ingår i rollen som tematisk rådgivare?

– Min roll handlar om att bidra med expertis inom området inkluderande utbildning och jag stöttar program runt om i världen med tematisk kunskap inom området. Jag ansvarar för att ge tematisk expertis och rådgivning till landkontoren för att stödja implementeringen av Rädda Barnen Sveriges programverksamhet och utveckla kunskap, riktlinjer och policies.

– Det kan bland annat handla om att granska och komma med feedback på dokument och riktlinjer, kvalitetsarbete och analysera och implementera förbättringsförslag. Jag är baserad i Stockholm men reser cirka 50 procent av min arbetstid, främst till länder i Europa och Asien. Jag anser att varje krona i den här organisationen ska bidra till att göra det bättre för barn och mitt uppdrag är att föra barnens talan.

Mitt uppdrag är att föra barnens talan

Vilka delar av ditt jobb är du mest stolt över?

– Jag har så många fina exempel att dela på det här ämnet! Ett starkt ögonblick var när jag arbetade i Pakistan och mötte en grupp barn från en marginaliserad grupp i samhället, dessa barn var de första på flera generationer som hade fått möjlighet att gå i skolan. Jag såg stoltheten i deras ögon och det kändes så förhoppningsfullt att de får en ordentlig utbildning.

Ett annat exempel är en kampanj i Kina på temat inkluderande utbildning när vi lanserat en kampanj för att skapa medvetenhet kring ämnet och skapa möjlighet för fler barn med särskilda behov att få bra utbildning. Den kampanjen har lett till fantastiska resultat.

Hur ser en arbetsdag ut?

– Om jag reser och arbetar ute i fält besöker jag skolor och träffar barn, lärare, föräldrar och politiker. Det är en av de saker jag trivs mest med i jobbet, att ha kontakt med barn och vuxna runt om i världen och verkligen göra skillnad för barn. Arbetar jag från Sverige kanske jag går igenom dokument, granskar texter, arbetar i globala projekt på temat utbildning eller har Skype-möten med kollegor för att coacha dem och bidra med min kunskap.

Vad gillar du mest med att jobba inom Rädda Barnen?

– Jag har möjlighet att vara kreativ och utmana i min roll och även ha bra balans mellan arbete och fritid. Det är en stödjande arbetskultur och ledare i organisationen är tillgängliga och transparanta vilket är något jag värdesätter. Dessutom är jag med i konstklubben och fikar ofta med mina kollegor, något jag verkligen uppskattar.