Därför finns inte SD med i vår partisammanställning

16 maj 2014

I senaste numret av Rädda Barnens medlemstidning Barn finns en sammanställning över var de olika partierna står i barnrättspolitiska frågor. I samman-ställningen finns inte Sverigedemokraterna med. Så här resonerar vi:

Rädda Barnens värdegrund skiljer sig fundamentalt från Sverigedemokraternas värderingar. Det handlar bland annat om partiets motstånd mot att Sverige ska vara en trygg plats för barn på flykt och avståndstagandet från det mångkulturella samhällsbygget. Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen, där en av grundprinciperna fastslår att inga barn får diskrimineras – en princip som genomsyrar allt vårt arbete. Därför har Rädda Barnens styrelse beslutat att vi inte deltar i möten som Sverigedemokraterna arrangerar och inte bjuder in dem till våra arrangemang. I konsekvens med det upplåter vi inte heller plats i vår medlemstidning till Sverigedemokraterna.

Rädda Barnen arbetar för att stärka barns rättigheter och det gör vi bland annat genom att påverka förtroendevalda i kommuner, landsting och riksdag. Vi har en viktig dialog med olika politiska partier, och vi väljer att publicera intervjuer med representanter för de partier som har ett aktivt engagemang för barns rättigheter, och som vi ser som viktiga i arbetet med att stärka barns rättigheter.

Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse. Vi har inte någon skyldighet att förmedla en komplett bild av de partipolitiska alternativen i Sverige. Information om vad Sverigedemokraterna tycker i olika frågor går att hitta på andra ställen för den som är intresserad.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners