UNITE

Unite är en satsning inom Rädda Barnen med målet att ge barn på flykt från Ukraina psykosocialt gruppstöd på deras modersmål.

Щотаке Unite?

Om Unite

Unite-grupperna riktar sig till barn mellan 7 och 18 år som har kommit till Sverige från Ukraina. Gruppträffarna syftar till att ge barnen stöd och verktyg för att hantera sin livssituation och är till för alla barn som är intresserade. Grupperna genomförs på barnens modersmål. 

Tio ukrainsktalande vuxna har anställts av Rädda Barnen - med placering runt om i de fyra regionerna. De två första veckorna har de genomgått en utbildning av erfarna psykologer i en internationellt beprövade intervention (transdiagnostisk).  CETA-PS är en vetenskapligt bevisad transdiagnostisk intervention. Metoden använder element som är gemensamma för effektiva behandlingar av psykiska problem (t.ex. depression, trauma) och kombinerar dem i en enda behandlingsmodell för alla dessa problem.

Målsättningen är att de i samarbete med andra anställda, medlemmar och volontärer ska nå ut till barn från Ukraina under september 2022 och mars 2023.

Varför Unite?

Fler barn än någonsin är på flykt från sina hem och psykisk ohälsa är vanligare hos barn på flykt. På Rädda Barnen ser vi att barn som varit med om svåra händelser (inklusive krig) inte får det stöd de behöver i tid. Det saknas psykosociala insatser som kan ge barnen strategier och verktyg för att förstå och hantera sitt mående. Rädda Barnen vill växla upp för barns psykiska hälsa och har därför utvecklat ”Unitesatsningen”.

Sprid Unite!

Vi har grupper runt om i Sverige och letar nu efter fler sätt att nå ut. Det bästa sättet att hjälpa till är att informera om Unite när ni möter ukrainska familjer i er verksamhet! Det kan till exempel vara genom att dela informationsblad med familjerna eller genom att bjuda in våra gruppledare att berätta om Unite på plats.

Informationsblad på flera språk

Läs och sprid informationsbladen riktade till barn och unga. Informationsbladen finns tillgängliga på svenska, engelska och ukrainska,

Informationsblad på flera språk

 

Unite i praktiken

  • 10 ukrainsktalande gruppledare utbildade i metoden CETA-PS
  • Gruppledarna placerade runt om i Sverige för att nå ut så brett som möjligt
  • Gruppträffarna är gratis.
  • 3-6 barn (samma åldersgrupp) och ca. 2 timmar per grupp.
  • 1-3 tillfällen per grupp.
  • Gruppträffarna kan genomföras på olika platser t. ex skolor och andra aktivitetslokaler för barn.

Kontakt

Josefin Michanek

Gruppchef och projektledare Unite 

josefin.michanek@rb.se

073-400 99 30