Barnfattigdom i Sverige

Socioekonomisk utsatthet

Bild för barnfattigdomsrapport

Sedan 2002 har vi genomfört studier som speglar förändringar i barns välfärd i Sverige. Genom våra rapporter har barnfattigdom hittat vägen till makthavarnas agenda.

Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det i stället om att barn i familjer med dålig ekonomi hamnar i utanförskap och att de saknar de möjligheter de borde ha. 

Hur påverkas barnen?

Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag. Barnet löper till exempel större risk att bli mobbad och att få sämre resultat i skolan.

De här barnen har inte heller samma möjligheter till en meningsfull fritid som ett barn från en familj med stabilare ekonomi. Barnen begränsas av exempelvis avgifter för bussbiljetter, dyr utrustning och höga avgifter för fritidsaktiviteter.

De kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en fika och hamnar lätt utanför gemenskapen.

Barn påverkas också av föräldrarnas oro för ekonomin och den osäkerhet som det innebär att leva utan marginaler.

Rapport 2017: En plats att kalla hemma

Rapporten ger en bild av hur livet är för barnfamiljer som lever i hemlöshet i Sverige.

Ladda ned rapporten här!

Ending Educational and Child Poverty in Europe

Innehåller statistik och siffror till och med 2016.

Barnfattigdomsrapport 2015

Innehåller statistik och siffror till och med 2013.

Barnfattigdomsrapport 2014

Innehåller statistik och siffror till och med 2012.

Barnfattigdomsrapport 2013

Innehåller statistik och siffror till och med 2011.

Barnfattigdomsrapport 2012:2

Innehåller statistik och siffror till och med 2010.

Barnfattigdomsrapport 2012

Innehåller statistik och siffror till och med 2009