UR Samtiden - Barnen i centrum

Lyssna på samtal och föreläsningar om Rädda Barnens arbete med barn och barnfamiljer. Inspelat den 15 juni 2020 i Rädda Barnens lokaler i Alvik, Stockholm.

På lika villkor

Här berättar Dilan Aksoy, regional verksamhetsansvarig, och Ahmed Noor, verksamhetsutvecklare, om arbetet med Rädda Barnens verksamhet "På lika villkor" mot barnfattigdom och strukturell diskriminering. Verksamheten har funnits i 11 år och bedrivs på flera platser i Sverige. Samtalet leds av Tove Samzelius, tematisk rådgivare på Rädda Barnen. Inspelat den 15 juni 2020 i Rädda Barnens lokaler i Alvik, Stockholm. Arrangör: Rädda Barnen.

Se avsnitt om På lika villkor

 

Stopp! Min kropp!

Hur kan vi som vuxna prata om kroppen, om gränser och om sexuella övergrepp mot barn? Hanna Thermaenius, legitimerad psykolog på Rädda barnen, berättar om Rädda Barnens vägledning "Stopp! Min kropp!". Hur kan vi upptäcka barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och ge stöd och behandling? Hur kan vi minska på skammen och göra ämnet ¿pratbart¿? Inspelat den 15 juni 2020 i Rädda Barnens lokaler i Alvik, Stockholm. Arrangör: Rädda Barnen.

Se avnitt om Stopp! Min kropp!

När något har hänt

Rädda barnen får ofta frågor från vuxna som undrar över hur barn som råkat ut för svåra händelser påverkas. Josefine Paulsen, legitimerad psykolog på Rädda Barnen, berättar om vad en svår händelse kan vara, hur barn kan må i efterhand och hur vuxna kan stötta och hjälpa barnet. Inspelat den 15 juni 2020 i Rädda Barnens lokaler i Alvik, Stockholm. Arrangör: Rädda Barnen.

Se avsnitt När något har hänt

Tryggt föräldraskap

Hur ska en bra förälder vara? Sofia Bidö, legitimerad psykolog på Rädda Barnen, berättar om deras vägledning "Tryggt föräldraskap" som bygger på enkla principer för att hantera konflikter med barn. Den går igenom vad det kan innebära att leva med barn i olika åldrar och vänder sig till alla föräldrar och viktiga vuxna som vill lösa problem i vardagen. Inspelat den 15 juni 2020 i Rädda Barnens lokaler i Alvik, Stockholm. Arrangör: Rädda Barnen.

Se avsnitt Tryggt föräldraskap