När barn berättar måste vuxna lyssna

Rädda Barnen har arbetat med att motverka barnfattigdom under lång tid genom kunskap, aktivt påverkansarbete och direkta insatser. I vår nya rapport ”Missing out” lyfter vi barn och ungas egna röster. 

Stärk barnens röst!

Bli medlem nu

I korthet visar rapporten att:

  • Barn och unga känner av föräldrars ekonomiska svårigheter och uttrycker ett stort ansvarstagande i förhållande till familjens ekonomi.

  • Ekonomiska svårigheter hindrar barn att delta i aktiviteter i skolan och på fritiden. Det kan handla om att inte kunna gå på fritids, sjukanmäla sig när det är utflykt eller inte kunna delta i en organiserad fritidsaktivitet med kompisar.

Rapporten visar att flera ekonomiska hinder står i vägen för barns rätt till en meningsfull fritid och kostnadsfri utbildning. Rättigheter som gäller alla barn, enligt barnkonventionen som är lag i Sverige.

Vi riktar rekommendationer till beslutsfattare och möter politiker – nationellt, regionalt och lokalt – för att stärka barns rättigheter.

Ta del av hela rapporten "Missing out"– Barn och ungas erfarenheter av ekonomiska svårigheter

Stärk barnens röst!

Bli medlem nu