Samarbeta med Starka mammor - Trygga barn

Genom att ge ett väl utformat och anpassat stöd för ensamstående mammor i migration kan vi ge en väldigt utsatt grupp barn bättre förutsättningar att få en trygg uppväxt.

Ett treårigt nationellt projekt

Rädda Barnen startade under våren 2020 Starka mammor - trygga barn, ett nationellt treårigt föräldrastödsprojekt som riktar sig till nyanlända ensamstående mammor och deras barn. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och har som övergripande syfte att dessa barn ska få växa upp i en trygg och utvecklande miljö, känna till sina rättigheter och få uppleva roliga saker tillsammans med sin mamma. 2022 fick projektet ytterligare ett års stöd för att arbeta med mammor och barn från Ukraina. 

Tack vara Rädda Barnen har jag bättre koll på mina och mina barns rättigheter och skyldigheter som ensam och asylsökande mamma. 

Anpassat stöd för ensamstående mammor

Ensamstående mammor i migration och deras barn är några av de mest utsatta grupperna vad gäller psykisk ohälsa, socioekonomisk utsatthet och utanförskap. Vi ser behov av ett särskilt anpassat stöd för ensamstående mammor i migration då många stödfunktioner och aktiviteter som finns idag är utformade för sammanboende föräldrar.

Nu jag känner mig starkare som en ensam mamma, jag har mer verktyg att hantera mina barn tack vara era teman.

Föräldrastödsgrupper för en god relation

I projektet erbjuder vi föräldrastödsprogram i grupp för att främja en god relation mellan mamma och barn. Mammorna erbjuds även individuellt stöd och vägledning – något som idag saknas bland de föräldrastöd som finns, och som mammorna själva uttryckligen efterfrågar. 

Sedan jag deltog i ert program har jag bättre relation med min dotter.

Utöver detta erbjuder vi gruppaktiviteter som stärker det fysiska och psykiska välmåendet, till exempel att få göra roliga saker tillsammans med andra mammor och barn. Vi håller även i aktiviteter för barnen där de bland annat får lära sig om sina rättigheter. För oss är det grundläggande att målgruppen görs delaktig i framtagandet av detta stöd, i alla faser och detta kommer ske genom dialog med målgruppen.

Mammor och barn från Ukraina får stöd

Under våren 2022 då kriget utbröt kom många mammor och barn från Ukraina till Sverige. Starka mammor – Trygga barn, som ursprungligen skulle avslutas i januari 2023, fick då ett års ytterligare finansiering av Arvsfonden för att arbeta med dessa familjer. Vi håller i grupper för ukrainska mammor i Malmö, Vänersborg, Stockholm, Örnsköldsvik och Sundsvall.

Starka mammor - Trygga barn

En rapport där vi lyfter asylsökande och nyanlända ensamstående mammors egna röster om sin situation i Sverige.

Ladda ned rapporten

Är du intresserad av att samarbeta med oss?

Projektet pågår under tre år och finns i Sundsvall, Örnsköldsvik, Vänersborg, Malmö och Stockholm. På varje ort vill vi utveckla samarbeten med kommuner och andra organisationer.

Kontaktpersoner

Malmö
Margareta Skog
E-post: margareta.skog@rb.se
Telefon: +46 73 355 35 22

Sundsvall och Örnsköldsvik
Mia Klavevik
E-post: maria.klavevik@rb.se (projektledare)
Telefon: +46 8 698 67 37
Mobil: +46 73 231 58 81