Starka mammor – trygga barn, för samarbetspartners

Rädda Barnen startade under hösten 2020 upp ett nationellt treårigt föräldrastödsprojekt som riktar sig till nyanlända ensamstående mammor och deras barn. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och har som övergripande syfte att dessa barn ska få växa upp i en trygg och utvecklande miljö, känna till sina rättigheter och få uppleva roliga saker tillsammans med sin mamma.

Ensamstående mammor i migration och deras barn är några av de mest utsatta grupperna vad gäller psykisk ohälsa, socioekonomisk utsatthet och utanförskap. Vi ser behov av ett särskilt anpassat stöd för ensamstående mammor i migration då många stödfunktioner och aktiviteter som finns idag är utformade för sammanboende föräldrar.

I projektet erbjuder vi föräldrastödsprogram i grupp för att främja en god relation mellan mamma och barn. Mammorna erbjuds även individuellt stöd och vägledning – något som idag saknas bland de föräldrastöd som finns, och som mammorna själva uttryckligen efterfrågar. Utöver detta erbjuder vi gruppaktiviteter som stärker det fysiska och psykiska välmåendet, till exempel att få göra roliga saker tillsammans med andra mammor och barn. Vi håller även i aktiviteter för barnen där de bland annat får lära sig om sina rättigheter. För oss är det grundläggande att målgruppen görs delaktig i framtagandet av detta stöd, i alla faser och detta kommer ske genom dialog med målgruppen.

Projektet pågår under tre år och finns i Sundsvall, Örnsköldsvik, Vänersborg, Hedemora, Avesta och Stockholm. På varje ort vill vi utveckla samarbeten med kommuner och andra organisationer.

Genom att ge ett väl utformat och anpassat stöd för ensamstående mammor i migration kan vi ge en väldigt utsatt grupp barn bättre förutsättningar att få en trygg uppväxt.

Kontaktpersoner

Stockholm
Eva Harnesk (projektledare)
E-post: eva.harnesk@rb.se
Telefon: +46 8 698 92 23
Mobil: +46 70 141 64 54

Avesta och Hedemora
Birgitta Oinonen

E-post: birgitta.oinonen@rb.se
Telefon: +46 8 698 67 88
Mobil: +46 73 301 13 86

Sundsvall och Örnsköldsvik
Mia Klavevik
E-post: maria.klavevik@rb.se
Telefon: +46 8 698 67 37
Mobil: +46 73 231 58 81

Vänersborg
Hadieh Rahmani
E-post: hadieh.rahmani@rb.se
Telefon: +46 8 698 91 36
Mobil: +46 70 216 22 58