Seminarium om situationen för ensamstående nyanlända mammor

Fem mammor som står i skogen.

Torsdagen den 19 januari, på årets fattigaste dag, lanserade Rädda Barnen en unik studie om ensamstående nyanlända mammor. I studien lyfter vi mammornas egna berättelser, tankar om sin situation och rekommendationer framåt.

Situationen påverkar integrationen

Den långa asylprocessen och den svåra socioekonomiska situationen påverkar ensamstående nyanlända mammors möjligheter att integreras i samhället. Studien visar att även barnens möjligheter att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda påverkas. I studien kompletteras mammornas berättelser med kunskap från tidigare forskning och offentlig statistik för att kunna placera problematiken inom ett bredare socialt, ekonomiskt och välfärdspolitiskt sammanhang.

Om vi menar allvar med att förbättra nyanländas integration måste vi lyssna på de som berörs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett hållbart samhälle. Den 19 januari, på årets fattigaste dag, vill vi särskilt belysa situationen för ensamstående nyanlända mammor och deras barn, eftersom det är en grupp som sällan hörs i debatten.

 Vi lever ensamma. Vi bestämmer själva och har ansvar själva. Vi bär allt på våra axlar. Det är svårt att vara ensam.

Vad behövs framåt?

Med avstamp i studien vill vi genom seminariet öka förståelsen för ensamstående nyanlända mammors situation. Vilka är de största utmaningarna? Hur påverkar mammornas villkor föräldraskapet och möjligheterna att komma ut i arbetslivet? Hur påverkas barnen? Vad får detta för långsiktiga konsekvenser för samhället i stort? I ett panelsamtal med politiker vill vi även diskutera vad som behövs för att dessa mammor och barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och komma in i det svenska samhället på riktigt.

Varmt välkommen!

Starka mammor - Trygga barn

En rapport där vi lyfter asylsökande och nyanlända ensamstående mammors egna röster om sin situation i Sverige.

Ladda ned rapporten

När: Torsdag 19 januari klockan 8.30 -9.45. Var på plats senast 8.15 för att hinna igenom säkerhetskontrollen. Vi bjuder på fika med fralla från 8.15.

Var: Skandiasalen i riksdagshuset, Mynttorget 1

Medverkande

Tove Samzelius, lektor i socialt arbete Malmö universitet

Fatuma Mohamed, projektledare, Transkulturellt Centrum i region Stockholm

Panel

Ulrika Westerlund, MP

Malin Höglund, M

Martina Johansson, C

Isabell Mixter, V

Fredrik Lundh Sammeli, S

Camilla Rinaldo Miller, KD

Moderator

Dona Hariri

Ett projekt för ett anpassat föräldrastöd

Studien är en del av Rädda Barnens projekt Starka mammor – Trygga barn. Projektet driver sedan 2020 föräldrastödsgrupper för ensamstående mammor som är nya i Sverige. Sedan hösten 2022 med ett fokus på mammor från Ukraina. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. Läs mer om Starka mammor – Trygga barn på Rädda Barnens webb. Där finns även en podd om mammorna och barnens situation. Starka mammor – trygga barn - Rädda Barnen (raddabarnen.se).