Rapport: Kärlekens rättigheter

Från och med augusti 2022 är skolan skyldig att ta upp frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Rädda Barnen har under snart 15 års tid arbetat med heder genom verksamheten Kärleken är fri. Rapporten ”Kärlekens rättigheter” berättar om ungdomars upplevelser av skolveckan Kärleken är fri, som bedrivs i skolor i hela landet.

De röster vi lyfter i rapporten har vi samlat in i samband med en skolvecka under 2021. Ungdomarna som deltog gick i årskurs 7–9 i en skola i en svensk kommun. Cirka 25 elever besvarade frågor i en intervju som genomfördes enskilt eller mindre grupp. Vår slutsats är att de flesta ungdomarna som vi träffade var intresserade av att ta del av andras ståndpunkter. De fann diskussioner kring ämnet heder och sexualitet givande och de uttryckte att de fått en ny eller fördjupad förståelse för socialtjänstens arbete.

Rädda Barnen rekommenderar kommuner att ge resurser till förskola och skola så att personalen där har rätt kompetens och förutsättningar att arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck i skola, och myndigheter, region, kommun och civilsamhälle att ta ett delat ansvar för att skapa en struktur för samverkan med förskola och skola. 

Rapport: Kärlekens rättigheter

Unga röster om Rädda Barnens skolvecka Kärleken är fri.

Ladda ned