Fem tips på hur du pratar med ditt barn om kroppen

Många barn upplever att det är för få samtal om kroppen, känslor och gränser. Här delar vi med oss av värdefulla tips på hur du kan bli en modig vuxen som vågar prata med ditt barn om vad som är okej och inte.

I bästa fall har barn som ska börja skolan redan hunnit få en stark känsla för att kroppen är något som de själva bestämmer över. Barnen kanske också vet vem de vill vara nära, och hur de säger nej om något inte känns bra. Men skolan kan innebära att saker förändras. Plötsligt är förutsättningarna, kompisarna och de sociala reglerna annorlunda. Därför är det alltid bra att som förälder vara uppmärksam. 

Få Stopp! Min kropp!-boken gratis

Bli månadsgivare

Fem värdefulla tips

Om vi vuxna vågar prata med barn om kroppen och gränser, får de hjälp att berätta om något händer som de inte gillar eller förstår. Här har vi samlat fem tips på hur ett sådant samtal kan bli så bra som möjligt:

1. Var tydlig med att närhet är något positivt

Uppmuntra ditt barn att upptäcka sin kropp, själv och tillsammans med andra. Det kan vara roligt och utvecklande att brottas eller kramas eller vara fysisk på andra sätt. Men precis som att det finns regler och värderingar när det kommer till exempelvis relationer, behöver också barnet förstå vad som är rätt och fel när det gäller närhet och sexualitet.

2. Ge en nyanserad bild

Barn i 7–9-årsåldern vet ofta vad sex är, även om du som förälder inte tagit upp det. Och funderingarna kan vara många. Varför ser jag ut som jag gör? Är min kropp okej? Vad innebär det egentligen att vara född som pojke eller flicka? Frågorna kan vara laddade eller ibland pinsamma att prata om, men när du som vuxen bidrar med kunskap har du möjlighet att ge ditt barn en nyanserad och sund bild av kroppen och sexualitet.  

3. Visa att du är pratbar

Om ditt barn skapar sig en bild av fysisk närhet baserad på information från media, äldre syskon eller kompisar riskerar den bilden att bli skev. Visa att du är en modig vuxen och vill och kan prata om sådant som rör kroppen och sex. Det kommer hjälpa ditt barn att öppna upp sig och våga fråga. I samtalen kan du också förklara hur ett felaktigt beteende ser ut.

4. Försäkra ditt barn om att det är okej att berätta

Poängtera att det aldrig är barnets fel eller ansvar om det händer något som är fel. Barn är ofta lojala och vill inte att någon annan ska råka illa ut. Försäkra därför ditt barn om att den som gjort något dumt kan få hjälp med att sluta.

Lyft också att det inte behöver handla om en vuxen som beter sig på ett dåligt sätt, det kan lika gärna vara en ungdom eller ett annat barn. Tryck på att det alltid är okej att berätta – för dig som förälder, en släkting eller en annan trygg vuxen. Det är upp till barnet att välja vem.

5. Ta chansen för samtal

Ibland kan det kännas svårt att hitta ett naturligt tillfälle för att prata om den här typen av frågor. Därför är ett tips att ta upp samtalsämnet i samband med att det berörs på TV, i böcker eller på sociala medier som barnet tar del av. Kanske rapporteras det om en händelse där barn blivit kontaktade med sexuella förslag på nätet.

Fråga ditt barn om hen har hört talas om händelsen och vad barnet tänker om det. Oavsett om barnet känner till händelsen eller inte, får du som vuxen möjlighet att uttrycka dina tankar och komma in på ämnet utan att det känns konstigt.

Få Stopp! Min kropp!-boken gratis

Bli månadsgivare