Bli trygg på nätet

Den digitala världen är en stor del av barns liv. Att vara på nätet ska vara tryggt och roligt. Vi vuxna behöver prata med barn både om det som är bra och det som inte är bra på nätet.

Barn säger att de vill att vuxna ska fråga mer om vad de gör på nätet och att vuxna ska förstå bättre. På samma sätt som barn behöver vägledning i andra delar i livet, behöver barn vägledning om livet på nätet.

När vi pratar om nätet menar vi appar, spel, sociala media, chatt och videoklipp, vi menar allt som rör barns digitala liv.

Prata om bra och dåliga saker på nätet

Det är viktigt att vi pratar om det som är kul och bra på nätet varje dag, precis som vi pratar om livet utanför nätet. Då är chansen större att kunna prata om det som är svårt eller läskigt både på nätet och utanför.

Prata om barnets digitala liv, gärna varje dag. Var nyfiken på och respektera barnets tillvaro på nätet.

Det är viktigt att barn känner till sina rättigheter och vad som är ok och inte på nätet. Många barn kan känna sig oroliga att berätta om något hänt eller är rädsla att bli fråntagna skärmar eller inte få spela. 

Var delaktig i den digitala spelvärlden 

Spela gärna med ditt barn och visa att du tycker att det som händer i spelet är intressant.

Många yngre barn berättar för oss att de gärna vill spela tillsammans med sina föräldrar, och de äldre som vill spela själva berättar oftast gärna om sina spelupplevelser. 

Att spela tillsammans ger en bra grund för att senare kunna ställa frågor kring något i spelvärlden som känns konstigt eller obehagligt och hur en kan hantera det. Det gör det också lättare att hitta gemensamma överenskommelser kring skärmtid när du tidigare visat att du värderar barnets hobby.

Tre tips!

  1. Prata om det! 
    Fundera tillsammans med ditt barn: Om ni bara fick ha en app - vilken skulle ni då välja och varför?
  2. Var intresserad!
    Be barnet berätta om vad hen gör på nätet för att ha roligt, lära sig något eller slappna av. Fundera på vad du gör själv också.
  3. Kliv in i spelvärlden!
    Spela något spel tillsammans med ditt barn. Det kan vara ett som hen brukar spela eller helt nytt som ni lär er tillsammans.

Barns liv och trygghet på nätet-utbildning

Anmäl dig här

Stopp! Min kropp! Tema 6: Trygg på nätet

I detta tema får barnen information om saker som kan hända på nätet kopplat till kroppen och gränser, samt hur de kan hantera detta. Till filmen finns arbetsblad och frågekort, du hittar Stopp

till Stopp! Min kropp! för lågstadiet

För barn om trygghet på nätet

Få vuxna att fatta vad du gör på nätet.

Tips på saker ni kan göra tillsammans!