Barns trygghet på nätet - utbildning av utbildare

Välkommen på en kostnadsfri utbildning av utbildare som hålls digitalt den 27 maj klockan 15.30 - 17.00! För dig som vill informera och sprida kunskap om barns trygghet på nätet till andra vuxna!

Informera och sprid kunskap om barns trygghet på nätet till andra vuxna!

Som en del av Google Digital Digital Citizenship projektet har vi satt samman en enkel utbildning för dig som möter andra viktiga vuxna exempelvis föräldrar, ledare eller pedagoger. 

Utbildningen ger dig:

  • Kunskap om barns trygghet på nätet
  • Upplägg och pedagogiska tips för att informera om barns trygghet (en enkel presentation)
  • Möjlighet till uppföljning och stöd

Målet är att minska våld och övergrepp på nätet och att göra ämnet pratbart

Utbilningen hålls på teams den 27 maj klockan 15.30 - 17.00

Utbildare är Anna Vikgren, psykolog och Helene Olsson, rådgivare på Rädda barnen

Anmäl dig nu!

Länk till anmälan

För frågor, vänligen kontakta: Helene Olsson, helene.olsson@rb.se