Digitalt samtalsverktyg

Öva på verkligheten innan den blir på riktigt. Genom scenariobaserade samtalsövningar får du möta Matilda, Ahmed och Kim som vill berätta något för dig.

Samtalsövningarna går att genomföra enskilt eller i grupp. Det finns inga rätta eller fel svar. I samtalet kan får 1–3 svarsalternativ att välja mellan och du väljer det som du tycker passar dialogen med barnet. 

Övningarna är tankeställare, som kan guida dig. Hur kan en dialog se ut när ett barn vill berätta något för dig? Baserat på dina svar, ger barnet olika respons. I slutet av samtalet får du en sammanställning av ert samtal. Då kan du även ta del av barnets känslor under samtalet och om hen skulle reagerat annorlunda vid andra svar. Sammanställningen går att skriva ut, spara och diskutera i grupp.Vid behov ger även coachen dig feedback. 

Till startsidan för Snacka tryggt