Stärka elevhälsa

Snacka tryggt ger vuxna i skolan kunskap om våld och hjälper dig att upptäcka, agera och hantera. Om du är trygg i att du kan, så kommer fler barn känna sig trygga i att våga berätta. Den tredje delen i Snacka tryggt vänder sig till dig i elevhälsoteamet på skolan.

För att kunna prata om våld mot barn med barn behöver vi våga prata om ämnet i skolan med alla barn, utan att det behöver finnas någon särskild oro för ett eller flera barn. Det gör vi genom klassrumsuppläggen i Snacka tryggt.

Vuxna behöver också fånga upp enskilda barn genom att ställa rutinfrågor under det ordinarie elevhälsosamtalet. Därför vänder sig den tredje och sista delen av Snacka tryggt till dig som arbetar i elevhälsoteamet på skolan.

Rutinfrågor om våld

Vi har tagit fram rutinfrågor om våld som kan ställas till alla barn i samband med elevhälsosamtalet i årskurs 4 eller i samband med att eleverna arbetat i klassrummet med Snacka tryggt. Våra psykologer på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling har också tagit fram ett stödmaterial till elevhälsan för vad som kan vara bra att tänka på när rutinfrågorna ställs. 

Att eleverna har fått en grundläggande introduktion till våld mot barn kommer förhoppningsvis underlätta ert samtal. Eleven har fått lära sig vilka olika former av våld som finns och är därför förhoppningsvis mer förberedd på frågor.

Till startsidan för Snacka tryggt