Hej skolledare!

Hur arbetar ni för att upptäcka och bemöta barn som utsatts för våld? Frågorna är ofta många, när det finns oro för ett barn. Därför har vi tagit fram Snacka tryggt som gör det lättare att prata om våld mot barn, för både vuxna och barn i skolan.

Våld mot barn kan vara fysiskt och psykiskt. Det kan handla om försummelse, utnyttjande och sexuella övergrepp. Att behöva uppleva våld mellan vuxna i sin närhet är också våld mot barn. De barn som vågar berätta vänder sig ofta till en kompis. Men många barn säger inget.  

Därför har vi tagit fram Snacka tryggt som gör det lättare att prata om våld, för både vuxna och barn i skolan. Upplägget har tre steg som bygger på varandra och som alla behövs.  

  • Steg 1 ger alla vuxna i skolan grundläggande kunskap om våld mot barn för att de ska kunna upptäcka och bemöta barn som utsatts för våld.  
  • Steg 2 är fyra lektionspass för elever från årskurs 4 i grundskola och anpassad skola.  
  • Steg 3 stärker elevhälsan på skolan.  

Du är viktig i arbetet för att upptäcka och bemöta barn som utsatts för våld. Vi hjälper dig på vägen och här är din guide till Snacka tryggt.

Till startsidan för Snacka tryggt