Vad är våld?

Snacka tryggt utgår från FN:s barnrättskommittés definition av våld mot barn.

Många barn i Sverige har erfarenheter av att utsättas för våld. I en nationell kartläggning gjord av Stiftelsen Allmänna Barnhuset från 2022 så svarade elever i årskurs 9 att 40 procent hade blivit utsatta för våld av en vuxen och 29 procent att det blivit utsatta för våld av en förälder. Därför är det viktigt att göra det lättare att prata om våld från tidig ålder.

Våld mot barn enligt FN:s barnrättskommitté

  • Psykiskt våld innebär det våld som inte alltid syns och kan handla om nedsättande kommentarer, förlöjligande, glåpord, tvång, hot eller trakasserier. Det kan även handla om att utsätta någon annan för kontroll och social isolering.
  • Fysiskt våld innebär våld som gör ont på kroppen och kan bestå av att slå, sparka, nypa, skada, klösa, bita eller bränna. Det kan även vara slag med tillhyggen, knivstick och stryptag.
  • Försummelse innebär att barnets fysiska och psykiska behov inte uppfylls och kan handla om en brist på tillsyn, inte får tillräckligt med mat, kläder efter väder, hygien eller grundläggande sjukvård och utbildning. Det kan även handla om brist på känslomässigt stöd och omsorg.
  • Sexuella övergrepp innebär att förmå eller tvingas till sexuella handlingar. Det kan till exempel vara att tvingas att se på pornografi, samlag utan samtycke, sexuella trakasserier eller användning av sexuellt kränkande språk.
  • Bevittnat våld innebär att barnet sett och/eller hört våld i hemmet. Även barn som förstått att våld ägt rum kan vara i stort behov av stöd och hjälp. Många barn som upplever våld i familjen löper stor risk att själva utsättas för olika typer av våld, som fysisk misshandel och försummelse.

Barn ska skyddas från alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Till startsidan för Snacka tryggt