Kunskap om våld mot barn

Våld mot barn inkluderar alla former av utsatthet: fysiskt och psykiskt våld, försummelse, utnyttjande och sexuellt övergrepp. Många barn i Sverige har erfarenheter av att utsättas för våld.

Första delen i Snacka tryggt ger alla vuxna i skolan kunskap för att kunna upptäcka och bemöta barn som utsatts för våld. När du som vuxen i skolan känner dig trygg att lyssna och bemöta, kommer fler barn att känna sig trygga att berätta.

För alla vuxna på skolan

Alla vuxna på skolan är viktiga för att skapa trygghet: lärare, fritidspedagoger, elevassister, elevhälsan och ledning. Alla behöver samma kunskapsgrund om våld mot barn och därför går denna del att se tillsammans på till exempel en APT eller utvecklingsdag. Inspelningen är 24 minuter lång. 

Samma information som i filmen finns också i en PDF för kom ihåg eller om någon är frånvarande. Kunskap om våld mot barn (PDF). 

Skolan ska informera om rätt till skydd, förebygga och samverka

Enligt läroplanen har skolan en skyldighet att informera eleverna om deras rättigheter, inklusive deras rätt till skydd mot våld och övergrepp. Skolans ansvar inkluderar även att förebygga och hantera situationer där eleverna utsätts för våld. Det är också viktigt att skolan samverkar med myndigheter som till exempel socialtjänst för att säkerställa att barn som utsätts för våld får den hjälp och stöd de behöver.

Till startsidan för Snacka tryggt