Skänk aktiegåva till Rädda Barnen

Gör något bra med din aktieutdelning, stöd barn i utsatthet i Sverige och världen. Som ägare av fåmansbolag eller ägare av börsnoterade aktier kan du skänka din aktieutdelning till Rädda Barnen – och slippa betala kapitalskatt på utdelningen.

Alla privatpersoner och ägare av fåmansbolag kan skattefritt skänka sina aktieutdelningar till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål, som Rädda Barnen. En tusenlapp som skulle gett aktieägaren 700 kronor efter skatt, blir 1000 kronor för organisationen.

Om du vill skänka en stor gåva från ditt egna bolag blir effekten ännu större. En utdelning på en halv miljon skulle ha gett dig 350.000 kr efter skatt, men blir 500.000 kr för Rädda Barnen. Om du ger en stor summa kan du dessutom öronmärka gåvan till exempelvis vårt arbete för barn i Sverige, eller ett utbildningsprojekt utomlands.
 
För att slippa skatten måste utdelningen överföras direkt från bolaget efter bolagsstämman till Rädda Barnen, innan aktieägaren får utdelningen i sin hand. 

Gör så här om du äger aktier i fåmansbolag

Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till välgörenhet – skattefritt! Det finns ingen övre gräns för hur mycket du får skänka skattefritt. Du kan skänka hela eller delar av utdelningen – du bestämmer. Om ni är flera ägare kan någon skänka utdelningen och andra behålla utdelningen för egen del. 

Det viktiga är att du tar beslutet om gåvan innan bolagets bolagstämma, och att aktieutdelningen förs över direkt från bolaget till Rädda Barnen, utan att passera dig som aktieägare. 

Våra experter hjälper dig gärna med processen. Vid större gåvor kan du kontakta ansvarig för filantropi och stora gåvor på carl.von.essen@rb.se, mobil 0730-595 95 00.

Så här fungerar det om du äger aktier i börsbolag:

1.    Skriv ut blanketten Anmälan om Rättighetshavare.
2.    Fyll i blanketten, gör Rädda Barnen till mottagare (”rättighetshavare”) och bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket.
3.    Kontakta din bank eller fondkommissionär och se till att blanketten hanteras senast en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.

Tänk på:

Blanketter för att föra över rättigheten till aktieutdelning finns även hos din bank eller det institut där du har VP-konto eller depå.
•    Har du VP-konto kan du ladda ner och fylla i blanketten Anmälan om Rättighetshavare (se ovan) och sedan ge till din bank.
•    Har du en depå hos din bank kan du fråga banken hur du enklast gör.
•    Du kan bara skänka bort kontant utdelning från börsnoterade företag på detta sätt (vid utdelningar från fåmansbolag se här [länk]).
•    Kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besök bolagens hemsidor för att se när bolagsstämman hålls.
•    Spara kvittot. Det ska bifogas deklarationen påföljande år för att du ska slippa skatt.

Vad sker när?

Januari – februari
Börsbolagen offentliggör vad de planerar att ge i utdelning.
Mars
Dags att ändra mottagare av din utdelning. Använd blanketten Anmälan om Rättighetshavare (ladda ned den ovan). Det tar ca fem bankdagar att registrera oss som mottagare av din utdelning.
April – maj
Bolagsstämman fattar beslut om utdelning. Alla som äger aktier på bolagsstämmodagen får utdelning.
Omkring sex dagar efter bolagsstämman betalas utdelningen ut via VPC. Om dina aktier finns på ett VP-konto får vi besked från VPC att du har skänkt en gåva. Om aktierna finns i en depå är det däremot inte säkert. Fråga din bank om du är osäker. Här kan du se när börsnoterade bolag har stämma.

Kontakta oss

För mer information om Rädda Barnen och hur man ger gåvor till Rädda Barnen, mejla eller ring oss. 

Din integritet är viktig

De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga integritetspolicyn.

Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, och för att hitta nya sätt att kommunicera och interagera med dig och andra som stödjer vårt arbete för utsatta barn. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part – utan endast till dem vi har samarbete med, eller är skyldiga att rapportera till.