Skattereduktion för gåvor till Katastroffonden

OBS! Slopad skattereduktion för gåvor – nya regler från 1 januari 2016.

Gåvor till ideella organisationer, som Rädda Barnen, kommer inte längre att vara avdragsgilla från och med 2016. Den 25 november fattade riksdagen beslut om att slopa skattereduktion för gåvor. Beslutet träder i kraft redan från 1 januari 2016.

De gåvor som skänkts under 2015 påverkas inte och kommer redovisas i kontrolluppgifter till givare och Skatteverket i januari 2016.

För dig som skänkt gåvor till Katastroffonden under 2015

Rädda Barnen är godkända som mottagare av gåvor som kan ge rätt till skatteavdrag. Skattereduktionen gäller endast Katastroffonden, privatpersoner samt att vissa villkor måste uppfyllas.

Förutsättningar för dig som gåvogivare
För att kunna nyttja skatteavdraget behöver du ha skänkt minst 200 kronor per tillfälle och totalt minst 2 000 kronor per år. Skattereduktionen ligger på 25 procent. Den maximala skattereduktionen per år är 1 500 kronor, vilket alltså motsvarar ett gåvobelopp på totalt 6 000 kronor.

Skatteverkets regler säger att du under samma år måste skänka minst 2 000 kronor och max 6 000 kronor totalt till godkända gåvomottagare (en eller flera) för att godkännas för skatteavdrag.

Rädda Barnen skickar kontrolluppgift
För att kunna nyttja skatteavdraget behöver du som givare stödja Katastroffonden som månadsgivare eller med enskilda gåvor.

Du ska ta upp värdet av dina gåvor i din inkomstdeklaration för att få skattereduktionen. Rädda Barnen är skyldiga att lämna kontrolluppgifter för alla gåvor vi får in som uppfyller förutsättningarna och därför kommer underlaget att vara förtryckt i din deklaration.

Sammanfattning

• Gåvan måste uppgå till minst 200 kronor per tillfälle.
• Ändamålet (för gåvor till Rädda Barnen) ska vara Katastroffonden.
• Totalt gåvobelopp (för innevarande taxeringsår) måste uppgå till minst 2000 kronor.
• Maximal skattereduktion är 1500 kronor (vilket man uppnår om man skänkt 6000 kronor, 25 procent av 6000=1500).
• Rädda Barnen skickar kontrolluppgift till Skatteverket som därmed anger uppgiften i din deklaration.

Vid frågor kontakta kundservice på tel 08-698 90 30 eller kundservice@rb.se

Till toppen

Så arbetar vi i katastrofer

I krig och katastrofer är barn extremt utsatta. Hela deras tillvaro har raserats och vardagens trygghet borta.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners