Skattereduktion för gåvor till Rädda Barnen

Rädda Barnen är från och med den 24 oktober 2019 godkända för skattereduktion för gåvor. Det innebär att du kan få skattereduktion för gåvor som skänkts till oss från och med det datumet. Här hittar du vanliga frågor och svar om vad som gäller.

Vem kan få skattereduktion?

Skattereduktionen gäller privatpersoner som fyller 18 år senast den 31 december samma år som gåvan skänks. Du måste ha gett minst 200 kronor per gåvotillfälle och minst 2.000 kronor totalt till en eller flera godkända organisationer (gåvomottagare) under ett kalenderår.

Hur mycket skattereduktion kan jag få?

Du kan få 25 procent i skattereduktion. Maxbeloppet som du får avdrag på är 6.000 kronor per år, vilket innebär ett avdrag på som mest 1.500 kronor.

På Skatteverkets webbsida kan du läsa mer om skattereduktionen.

Hur får jag skattereduktionen?

Om du registrerat ditt personnummer hos oss lämnar vi kontrolluppgifter till Skatteverket och till dig. Vi skickar din kontrolluppgift till dig i januari för gåvor under föregående år. Skattereduktionen kommer att vara förtryckt i din inkomstdeklaration. Summeringen av totalt antal gåvor hos olika organisationer görs av Skatteverket, genom att alla organisationer (gåvomottagare) lämnar in kontrolluppgifter till Skatteverket. 

Har Rädda Barnen mitt personnummer?

Är du osäker på om dina uppgifter hos Rädda Barnen är tillräckliga för att kontrolluppgift ska lämnas kan du kontakta Givarservice, givarservice@rb.se eller 08-698 90 30.

Hur ger jag gåvor anonymt?

Om du inte vill att kontrolluppgift ska lämnas kan du lämna gåvan anonymt. Eller ge gåvor som är mindre än 200 kronor per gåvotillfälle.

Är hela Rädda Barnens verksamhet skattereduktions-grundande?

Rädda Barnens påverkansarbete är inte godkänt för skattereduktion. Genom intern rapportering och uppföljning säkerställer Rädda Barnen att gåvorna som enligt ovan är berättigade för skattereduktion inte går till påverkansarbete. Medlemsavgift räknas inte som gåva.