5 miljoner barn i Jemen riskerar drabbas av en svältkatastrof

Undernärt barn får behandling i Jemen

I Jemen pågår sedan fem år världens största hungerkatastrof. För barnen är det en ständig mardröm av återkommande flygattacker, skräck, hunger, törst och nöd. Vi finns på plats men mer hjälp behövs!

Kollapsen av ekonomin, med kraftigt höjda matpriser, har lett till att många barnfamiljer helt enkelt inte har råd att köpa mat och vatten. Miljontals barn vet inte när de får äta nästa gång. Eller om de kommer att få göra det. Behovet av humanitär hjälp utifrån är enormt.

Sedan 2015 har vi nått cirka 3,5 miljoner barn med våra insatser. Men trots ökade insatser under 2019 är bristen på mat i Jemen fortfarande stor och hundratusentals barn riskerar att dö på grund av undernäring.

Var med oss och kämpa för barnen dygnet runt!

Bli månadsgivare

Är det svält i Jemen?

Begreppen hunger eller hungersnöd innebär att människor inte har tillräckligt med mat för dagen. Att det råder hungersnöd i ett område innebär att akut undernäring är utbrett, vilket påverkar människors hälsa och förmåga att arbeta för sin egen försörjning. Många behöver behandling för överleva. Begreppet hunger används alltså för att beskriva olika förstadier till en svältkatastrof.

Två tredejedelar av Jemen är drabbat av hungersnöd. Fem miljoner barn är i akut behov av näringsbehandling för att överleva. 

Noura och syster tittar ini kameran
Lilla Noura blev inlagd på vår avdelning för undernärda barn. Där fick hon den specialbehandling som krävs för att snabbt öka i vikt och överleva.

Det här gör vi för att hjälpa barnen i Jemen

Vi har omfattande insatser i Jemen och gör allt vi kan för att rädda liv och förbättra för barnen. Här är några exempel på hur vi arbetar:

  • Mat: Vi behandlar undernärda barn med näringsrik nötpasta, näringspulver och vitamintillskott.
  • Akut sjukvård: Vi stöttar sjukvårdsmottagningar och driver kolerabehandlingskliniker i nio provinser. Och våra mobila näringsteam åker runt och behandlar svårt undernärda barn.
  • Rent vatten och sanitet: Vi bygger upp förstörd infrastruktur, delar ut hygienartiklar, vattendunkar och informerar om hur sjukdomar kan förebyggas.
  • Trygghet och skydd: Vi driver barnvänliga platser där barnen kan leka och få stöd och skydd av trygga vuxna.
  • Forsatt utbildning: Vi utbildar lärare och driver tillfälliga skolor så att barn kan ta igen förlorad undervisning.

Var med oss och kämpa för barnen dygnet runt!

Bli månadsgivare