Vi vet var din gåva gör mest nytta för barnen

Starta en Facebookinsamling

När du skänker pengar till Rädda Barnen är du med och hjälper de barn som har det allra svårast runt om i världen. För att pengarna ska göra så stor nytta som möjligt, bestämmer våra experter hur och var din gåva ska användas. Tack vare det kan du lita på att dina pengar gör skillnad på riktigt.

Vi på Rädda Barnen är noga med att hålla våra kostnader så låga som möjligt, för att så mycket pengar som möjligt ska användas till våra insatser för barn. Därför ”öronmärker” vi inte gåvor till specifika länder eller ändamål. Det skulle bli alldeles för dyrt att administrera.

Vårt arbete blir mycket mer kostnadseffektivt om vi kan vara flexibla och fördela pengarna efter behov. Våra barnexperter vet var din gåva gör mest nytta och vilka insatser som är viktigast för barnen.

Öronmärkning = dyr administration

Om alla givare skulle välja var och hur deras pengar ska användas, skulle våra kostnader för administration och insamling öka enormt. Det skulle kräva mycket mer uppföljning, återrapportering och kvalitetskontroller – och det skulle bli mindre pengar till våra direkta insatser för barn. Dessutom skulle vi inte ha rätt att använda gåvor som en givare har öronmärkt till ett projekt som redan är avslutat. 

Där barnen behöver oss som mest

För barnens bästa behöver vi vara fria att använda dina och andra givares pengar där våra experter bedömer att barnen för tillfället behöver oss som allra mest. Som till exempel i katastrofsituationer. Då kan barnen inte vänta på att pengar först ska samlas in. Det är helt livsnödvändigt att kunna vara flexibel.

Alltid redo att agera akut

För att rädda liv måste vi vara på plats timmar efter att katastrofen inträffar och hjälpa barn med insatser där de behövs som mest. Och för att kunna agera snabbt måste vi se till att alltid ha en buffert med pengar redo. Pengar som inte är öronmärkta till nåt speciellt. Samtidigt som vi startar katastrofinsatsen, ber vi om mer pengar så att bufferten fylls på allt eftersom. Och ju mer pengar som vi samlar in desto mer kan vi använda till den aktuella katastrofen.

När vi ber om pengar

När vi ber om gåvor på Facebook och i andra kommunikationskanaler visar vi de behov som är mest akuta för tillfället. Vi ger alltid exempel på vad pengarna går till just nu. När du är med i vår insamling är du med och hjälper barn som har det allra tuffast runt om i världen.

Vi kan alltså inte redogöra för exakt hur just din hundralapp används. Men vi kan lova att ju mer pengar som du och andra engagerade människor skänker, desto fler barns liv kan vi rädda.

Autogiro – ett smart sätt att hjälpa barn

Att vara månadsgivare innebär att du ger pengar regelbundet via autogiro, som är det mest kostnadseffektiva sättet att hjälpa barn. Det kräver minimalt med administration hos oss på Rädda Barnen, eftersom det mesta sker automatiskt. Bra, va!

Pengarna dras automatiskt från ditt konto den 28:e varje månad. Det är enkelt och bekvämt för dig. Framförallt glömmer du aldrig att skicka in pengar till barnen. Du vet att du gör en livsviktig insats för barnen hela tiden.

Välj det enklaste, smartaste sättet att förändra barns liv!

Bli månadsgivare