Samarbete för att motverka diabetes typ 2

I samarbete med Apoteket, BEAT Diabetes och Järvaskolan har vi gjort hälsofrämjande insatser för barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden för att motverka diabetes typ 2.

Diabetes typ 2 ökar både i Sverige och globalt. Många bär länge på sjukdomen utan att få en diagnos.* Inom ramen för programverksamheten På Lika Villkor arbetar Rädda tillsammans med Apoteket med hälsofrämjande insatser där barnfamiljer bland annat får tillgång till information och ökad kunskap.

Tillsammans med Apoteket och stiftelsen BEAT Diabetes bjöd vi in föräldrar till en kväll på vår partnerskola Järvaskolan för samtal om diabetes typ 2 och hur det går att motverka. Föräldrarna fick ta del av en presentation från en diabetessköterska, samt information om egenvård från farmaceuter från Apoteket i Kista, Järfälla och Spånga. De kunde även testa sitt blodsocker på plats.

- Hälsan är det allra viktigaste vi har i livet, säger Järvaskolans rektor Helya Riazat, som är mycket positiv till samarbetet.

- Genom att värna om alla familjemedlemmarnas hälsa och förebygga sjukdomar, såsom diabetes, kan vi tillsammans skapa tryggare förutsättningar för barnens och ungdomars uppväxtmiljö. För oss på Järvaskolan känns det självklart att vara med och rikta mer fokus på hälsa och välmående, säger Helya Riazat.

Stor ökning av diabetes typ 2

Idag uppskattas runt 500 000 personer i Sverige ha diabetes, där diabetes typ 2 är den vanligaste formen av sjukdomen. Men mörkertalet befaras vara stort och så många som 150 000 svenskar beräknas ha prediabetes eller diabetes utan att vara medvetna om sin diagnos.*

Enligt BEAT Diabetes är vanliga symptom på diabetes typ 2 att känna sig törstig, trött och/eller kraftlös och behovet av att kissa oftare och i större mängder. Många drabbade får dessutom förändrad eller sämre syn. Några riskfaktorer för att drabbas av diabetes typ 2 är bland annat stress, övervikt, fysisk inaktivitet och ärftlighet*. Enligt diabetessköterskan Shadan Vesterback är det viktigt att information om diabetes och preventiva åtgärder når till alla människor. Det ökar livskvaliteten för de drabbade och skapar långsiktiga fördelar för samhället.

Samarbete ger information om vård och hälsa

Tillsammans med Apoteket, BEAT Diabetes och Järvaskolan kan vi arrangera föräldraforum och sprida information om vård och hälsa. Inom samarbetet med Apoteket har vi även möjlighet att lokalt bygga relationer och skapa engagemang bland medarbetare. Satsningen är en del av vår programverksamhet På Lika Villkor där målet är att minska diskrimineringen av barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden.

- Barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Att barn och deras familjer har tillgång till information om, och förtroende för insatser kopplat till, vård och omsorg är avgörande för att skapa goda förutsättningar, säger Angelica Andersson som är Nationell verksamhetsansvarig på Rädda Barnen. 

Angelica Andersson förklarar att arbete med folkhälsofrågor i denna typ av sektoröverskridande partnerskap som Rädda Barnen gör tillsammans med Järvaskolan, Apoteket och BEAT Diabetes i detta fall, och arbete med frågorna utifrån barnen och föräldrarnas villkor är en del i att skapa just ett sådant förtroende.

- Att arbeta uppsökande och relationsbyggande med barns behov i fokus blir möjligt när vi jobbar tillsammans. 

En hälsa på lika villkor

Vårt syfte med På Lika Villkor är att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för barn i socioekonomiskt utsatta områden runt om i Sverige. Tillsammans med näringslivet, offentliga sektorn och barnen och deras familjer arbetar vi för ett mer inkluderande samhälle. Inom området hälsa och välbefinnande är målen bland annat att skapa en trygg miljö för barn och unga, skapa förtroende för instanser inom vård och omsorg samt att ge tillgång till hälsofrämjande information, kunskap och aktiviteter. En viktig nyckel till att nå våra mål är lokalt engagemang från aktörer och de boende själva, så som kvällen på Järvaskolan.

*Fakta hämtad från Diabetesförbundet