"Oacceptabelt läge för barnen i Belarus"

Alan Frisk svarar på frågor om läget i Belarus.

Vi ställde tre frågor till vår expert i katastrofhjälp, Alan Frisk, om det allvarliga läget för barn och familjer vid den polsk-belarusiska gränsen.

Varför är inte Rädda Barnen i Belarus?

– Barnen och familjerna befinner sig i ett ingenmansland mellan gränsposteringar dit civila inte har fått tillträde. Vissa förnödenheter har distribuerats med gränsvakternas hjälp men det är långt ifrån tillräckligt.

– Familjerna och barnen är helt utan skydd. Rädda Barnen har avsatt medel till nödhjälp via en lokal partner. Vi planerar att göra insatser så fort vi beviljats tillstånd att ta oss in i området.

Hur ser du på det som händer?

– Alla barn har rätt till skydd. Att barn och vuxna tvingas sova utomhus i kyla är oacceptabelt. Myndigheterna måste ta sitt ansvar, evakuera människor och skydda barnen omedelbart!

Hur tror du att situationen kommer att utveckla sig?

– Flyktingar och migranter har rättigheter och får inte användas som brickor i något politiskt spel. Vi kan inte låta flyende människor dö. De som har fastnat vid gränsen behöver flyttas till ett säkert boende. Familjer och barn behöver få vård, mat och vatten.

– Många barn är redan traumatiserade på grund av konflikter i sina egna länder. De behöver få bearbeta sina upplevelser med vuxna som de kan lita på och snarast få återgå till en trygg vardag och skola.

Var med och skydda barn i krig och katastrofer!

Ge en gåva nu