Trygga barnvänliga platser

Rania leker på Rädda Barnens barnvänliga plats för rohingyiska barn som flytt från Burma.

Bland det första vi gör när vi kommer till en katastrofplats eller till ett flyktingläger är att sätta upp en trygg, barnvänlig plats. Dit får barnen komma och äta, leka, prata och vara tillsammans med trygga vuxna. Här får de möjlighet att bara vara barn för en stund.

I en krigssituation eller efter en naturkatastrof har den normala vardagen kapsejsat. Barnen kan ha förlorat föräldrar, syskon, vänner. Hemmet kan vara förstört, hela byar kan ha försvunnit. De befinner sig i en förvirrad tillvaro där ingenting känns förutsägbart.

I skuggan av en katastrof riskerar barn också att bli utsatta för våld och exploatering. Männsikohandlare söker sig ofta till platser där barn lämnas ensamma och utsatta. Därför ordnar vi alltid trygga barnvänliga platser i krisområden runt om i världen.

Var med och skydda barn i krig och katastrofer!

Bli månadsgivare

Rutiner och trygghet mitt i kaoset

Vår trygga barnvänliga plats kan vara ett tält, ett skjul eller en större hydda. Hur det ser ut är olika, men innebörden och syftet är alltid detsamma. Här får barnen lite andrum från det kaos som de och deras familj befinner sig i. Vi hjälper till att ge dem struktur och något av en förutsägbar vardag.

Barnen kan komma till den barnvänliga platsen redan på morgonen. På en bestämd tidpunkt serveras till exempel lite frukt och lunch serveras också vid ett bestämt klockslag; samma varje dag. Där emellan kan barnen få ro att vara just barn – leka, rita och spela boll tillsammans. Vill de prata om sina upplevelser finns det trygga vuxna personer som jobbar där, lyssnar på barnen och ger stöd.

När barnen är i trygghet på vår barnvänliga plats, får föräldrarna mer tid och energi att ordnat upp tillvaron och börja bygga upp sina liv igen.

Vi delar vi ut ryggsäckar med nallar och pyssel

Att få en ryggsäck med saker ger en känsla av omsorg, att någon har tänkt på barnet. Gosedjuret i ryggsäcken ger trygghet och lugn, man får något mjukt att krama. Kanske har barnet inte hunnit få med sig sitt älskade gosedjur och då blir nallen i ryggsäcken en liten tröst.

Även pyssel, papper, kritor och pennor är bra leksaker som barnet känner igen och kan använda direkt. De kan rita, skriva, göra enkla spel ihop utan att det kräver utrymme.

– Leken är både barns sätt att ha roligt, öva på nytt och utforska saker. Men leken är också ett bra verktyg i kris och oro, den avleder och får barn att vara i stunden. Den ger möjlighet att bearbeta intrycken och upplevelser på ett tryggt vis, säger Rädda Barnens psykolog Hanna Thermaenius.

Det är du som gör det möjligt!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang, kan vi hjälpa och skydda barn i krig och katastrofer. Tillsammans ger vi fler barn en tryggare barndom.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare