Svartlista israeliska försvarsmakten och palestinska väpnade grupper

Till FN:s generalsekreterare:

De som kränker barns rättigheter ska veta att världen ser vad som sker och agerar därefter. I ett öppet brev till FN:s generalsekreterare efterlyser Rädda Barnen att FN svartlistar både den israeliska försvarsmakten och palestinska väpnade grupper i den årliga FN-rapporten om kränkningar mot barn i konflikter. Rapporten väntas i början av juni.

FN-rapporten kartlägger allvarliga kränkningar av barns rättigheter i konflikter under det senaste året. Den innehåller också en bilaga, ibland kallad ”svarta listan”, där FN:s generalsekreterare identifierar parter i konflikter som ansvariga för övergrepp.

Utöver en politisk ”name and shame”- effekt kan FN-listan även leda till praktiska steg för att stärka skyddsnätet för barn. Det kan exempelvis handla om dialoger och regelverk för att stoppa att barn sätts i militärt förvar eller utnyttjas av väpnade grupper.

Rapporten och listan används även i FN:s dialoger med parter i konflikter, där FN kan sätta press på stater och andra grupper att göra mer för att skydda barn.

Uppenbara kränkningar av barns rättigheter

I det öppna brevet understryker Rädda Barnen tillsammans med 21 andra organisationer hur viktigt det är att FN-rapporten inte politiseras. Bevisen på marken ska vara styrande när FN beslutar vilka parter som ska listas. Vi har tidigare sett exempel på hur förövare undslipper listan, trots att rapporten visat att de kränker barns rättigheter.

Det är uppenbart att både israeliska försvarsmakten och palestinska väpnade grupper måste pekas ut i årets rapport som ansvariga för oerhört allvarliga kränkningar av barns rättigheter. Barn har rätt till trygghet och framtidshopp. Det internationella samfundet har en skyldighet att stoppa våldet och ge barnen upprättelse.

Fotnot:

Brevet till FN:s generalsekreterare finns att läsa här

Koalitionen Watchlist, som Rädda Barnen ingår i, publicerar varje år en rekommendation över vilka parter som bör listas av FN som ansvariga för allvarliga kränkningar mot barn. Här återfinns även konfliktparter i Sudan, DR Kongo med flera.

Hela rekommendationen finns att läsa här