Förord

Barns rättigheter och att skydda barn som befinner sig i krig, är några av de största globala utmaningarna i vår tid

Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vi fokuserar våra krafter, för barn på flykt, för barn i utsatta situationer och för att minska våld mot barn.

Lise Berghs och Johannes Nilssons signaturer Lise Bergh, Ordförande Johannes Nilsson, Tf. Generalsekreterare

Totala intäkter

1214

Miljoner kronor (+2%)

Programverksamhet

1171

Kostnader i Miljoner kronor (+13%)

Kostnadsfördelning

70/30

Utvecklingsarbete / Humanitärt arbete

Så används pengarna

89 %

Program­verksamhet

11 %

Övriga kostnader

Vi använder 89 % av pengarna till programverksamhet och medlemsrörelse. 11 % används till insamlingsarbete, nödvändig administration och kvalitetskontroller. Tack vare vår noggranna kontroll kan vi säkra att pengarna används på bästa sätt för barnen.

Kostnadsfördelning (Mkr)

= Programverksamhet

= Övriga kostnader

342
Trygghet och skydd
231
Programstödjande: Katastrofarbete med ledning och koordinering; utland lokalt/regionalt
146
God samhällsstyrning
123
Tvärtematiskt
109
Hälsa, hiv/aids, nutrition, levnadsvillkor
81
Katastrofarbete; insatser och koordinering
70
Utbildning
70
Övriga programkostnader
97
Insamlingskostnader
50
Administration
22
Medlemskostnader
Ali var så svag att han inte orkade gråta

Om arbetet i världens största humanitära kris. Läs mer

Rädda Barnen i Sverige

Rädda Barnen har anställda vid 11 regionkontor. Och tack vare att vi också har en stark medlemsrörelse kan Rädda Barnen bedriva verksamhet för barn över hela landet.

168

Lokalföreningar

66880

Medlemmar

11

Regionkontor

Fördelning mellan regioner (Mkr)

56
Södra Sverige
39
Östra Sverige
31
Västra Sverige
20
Norra Sverige

Här har vi bedrivit verksamhet

Fördelning av insamlade pengar

70 %

Utvecklings­arbete

30 %

Humanitärt arbete

Av programkostnaderna har ca 30 % gått till humanitärt arbete och katastrofarbete. Även detta arbete bedrivs till stor del inom de prioriterade verksamhetsområdena.

Geografisk fördelning (Mkr)

= Utvecklingsarbete

= Humanitärt arbete

Östra och Södra Afrika
251
Mellanöstern
175
Asien
151
Sverige
146
Västra och Centrala Afrika
56
Eurasien
50
Latinamerika
27

Rädda Barnens arbete

Via ett barn gör vi skillnad för fler

Sofia Bidö, Rädda Barnens centrum för stöd och behandling. Läs mer

Året i siffror

Världen

41 miljoner

Så många barn nåddes av insatser, genom vår globala rörelse

Sverige

50 000

Så många barn, föräldrar och andra viktiga vuxna har nåtts av våra insatser i Sverige

Syrien

18 000

Så många barn har vi genom vår globala rörelse hjälpt med utbildningsinsatser i Syrien

Indonesien

30 000

Så många hjälpte vi genom vår globala rörelse att få tillgång till rent vatten efter tsunamin i Indonesien

Sverige

68 %

Andelen kommuner i Sverige där barnfattigdomen minskat

Nepal

54

Så många länder har genom vår globala rörelse förbjudit barnaga, i år lagstadgade Nepal

Sverige

1325

Antal samtal vår stödlinje i Sverige tagit emot ifrån nyanlända barn, unga och föräldrar

Indien

6000

Så många utbildningspaket distribuerade vi genom vår globala rörelse efter översvämningarna i Indien

Världen

12 miljoner

Så många människor som nåtts med humanitära insatser genom vår globala rörelse

Nu trivs jag med mitt arbete och får en bättre lön

Nam fick ny chans genom vårt utbildningsprogram för ungdomar. Läs mer