Resultat och ställning

Rädda Barnen är en ideell förening, vår verksamhet syftar inte till att gå med vinst.

Så mycket som möjligt av våra intäkter ska gå till barnen. Ekonomiskt strävar vi efter att nå ett nollresultat, 2018 var dock ett ansträngt år och vi slutade på ett minusresultat men vi har gjort nödvändiga förändringar i organisationen för att säkra nästa års resultat.