Intäkter

Rädda Barnens verksamhet är möjlig att genomföra tack vare finansiering från privata givare, offentliga institutioner och företag.

Rädda Barnens intäkter består av medlemsavgifter, bidrag, gåvor och övriga intäkter. Ibland ställer givarna krav på särskilda resultat, på innehållet i verksamheten eller fördelningen av kostnaderna. I andra fall accepterar de Rädda Barnens egna prioriteringar och uppföljnings­processer. Ett så kallat bidrag är förenat med vissa villkor, och om de inte uppfylls krävs återbetalning. En gåva erhålls utan specifika motkrav från givaren.

Här följer en redovisning av intäkterna 2018.