Gåvor

Gåvorna är oerhört viktiga för att vi ska kunna prioritera i verksamheten där vi bedömer att medlen bäst behövs. Tack vare gåvorna kan Rädda Barnen agera mycket snabbt vid krig och katastrofer. Gåvorna ger oss också möjlighet att långsiktigt skapa hållbara förändringar för barn. Gåvorna går till insatser för barn både i Sverige och över hela världen.

Gåvor totalt:

361 (399) mkr - 10 %

Allmänheten:

261 (269) mkr - 3 %

Vi fick återigen ett toppresultat med ca 210 mkr. från våra månadsgivare, vilket var en ökning jämfört med föregående år. Vi ökar med 5 300 betalande månadsgivare under 2018. Det är en större ökning än vi sett på flera år.

Intäkterna för engångsgåvor minskade med 16 mkr vilket ger 23 % minskning jämfört med föregående år. Dels finns omvärldstrender som pekar på ett minskat givande av detta slag, dels var Rädda Barnen under 2018 inte optimerat för en effektiv digital insamling. Därför har vi under året satsat på förbättrade system och digitala arbetssätt.

Testamenten: 

28 (31) mkr - 8 %

Rädda Barnens intäkter från testamenten rör sig mellan åren, enskilda givare kan få stor inverkan på resultatet.

Företagssamarbeten:

33 (34) mkr - 4 %

 

Många företag vill stötta Rädda Barnen och ger oss gåvor för att bidra till ett hållbart samhälle.

Samarbetet med IKEA är vårt äldsta partnerskap. 2018 fick Rädda Barnen nästan 4 mkr i gåva av IKEA group.

Willys AB samlade in över 3 mkr genom sina pantautomater till Rädda Barnen. 

Apoteket, Santa Maria, Scandic, Skandia, Semper, Svenska Bostäder och OKQ8 är andra företag som årligen ger en större gåva till Rädda Barnen.

Stiftelser:

2 (19) mkr - 88%

Gåvor från stiftelser har minskat väsentligt från föregående år vilket beror på att vi föregående år fick en större engångs­­gåva från IKEA Foundation. IKEA Foundation har 2018 skänkt en gåva om 192 000 kr.

HM Foundation 0,9 (2,5) mkr, vilket är en minskning med 62 %. Avtalen är fleråriga och under 2018 har avtalen för Etiopien och Bangladesh avslutats.

Stiftelsen Hildur Nordins minnesfond 1,0 (1,5) mkr, ca 33 % minskning.

Svenska postkodlotteriet (SPL):

30 (40) mkr - 24 %

Rädda Barnen har med 2018 års utdelning fått över 560 mkr sedan starten 2005. Pengarna användes både för verksamheten i Sverige och internationellt. Stödet för 2018 om 30 mkr är mycket viktigt för Rädda Barnens möjlighet att ta emot bidrag från organisationer som kräver en medfinansiering.

SPL har ändrat sin fördelningsnyckel jämfört med tidigare år för att i större utsträckning främja mindre organisationer. Rädda Barnen får trots det en jämförelsevis stor andel av medlen.

Materiella gåvor

Gåvor i form av materiella bidrag har mottagits i samarbete bland annat med UNHCR och World Food Program. Värdet av de materiella gåvorna 2018 var 1,7 mkr.

Övriga gåvor

Rädda Barnen har också erhållit gåvor i andra former, som exempelvis pro-bonotjänster från Vinge advokatbyrå, Accenture och IKEA. Skandia har upplåtit konferenslokaler till Rädda Barnen. IKEA och H&M har skänkt julklappar till asylboenden.

 

Nyckeltal insamlade medel  2015  2016  2017  2018 
Insamlingskostnad/ Insamlade medel  11,3%  14,1%  13,8%  18,3% 
Insamlade medel/ Verksamhetsintäkter  52,2%  46,1%  47,1%  43,7%