Medlemsavgifter

Intäkter från Rädda Barnens medlemsavgifter uppgår till ca 10,8 mkr under 2018 vilket är en liten minskning från 2017 med ca 300 tkr eller 3 %. Intäkterna används för att stötta Rädda Barnens lokalföreningar, Rädda Barnens Ungdomsförbund samt till medlemsrörelsen.