Kostnader

Rädda Barnens kostnader består av ändamålskostnader samt kostnader för insamling och administration.

Ändamålskostnader: Kostnader som Rädda Barnen har för att åstadkomma konkreta resultat för barn. De består av programkostnader för att bedriva verksamhet i Sverige och utomlands och av medlemskostnader i form av stöd till medlemsrörelsen.

Insamlingskostnader: Kostnader för den personal och de
aktiviteter som behövs för att samla in gåvor från privatpersoner och företag.

Administrationskostnader: Exempelvis hyra, administrativa system och vissa personalkostnader.

Nyckeltal verksamhetskostnader (mkr)         
  2015  2016  2017  2018
Ändamålskostnader; Program  1076,4  1028,2  1043,1  1171,3 
Ändamålskostnader; Medlem  22,5  23,7  22,9  22,4 
Insamlingskostnader  74,2  75,9  76,9  97,3 
Administrationskostnader  40,0  46,3  48,4  49,7 
Totala kostnader  1213,1  1174,1  1191,4  1340,7 
Insamling & Administration/Totala intäkter  9%  10%  10%  12% 
*totala intäkter inklusive Rädda Barnens resultat från finansiella investeringar